Om DeiC

Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) er samarbejdet med og mellem de danske universiteter om levering og udvikling af den nationale digitale forskningsinfrastruktur.

Formålet er at sikre computing, storage og netværksinfrastruktur til dansk forskning og uddannelse. DeiC koordinerer den danske deltagelse i nordiske og europæiske e-infrastruktur organisationer og projekter med det formål, at sikre sammehæng mellem den nationale og internationale udvikling, og at der er dansk deltagelse i væsentlige udviklingsaktiviteter internationalt.

Ejerne af DeiC er Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter i fællesskab. DeiCs bestyrelse består af medlemmer på ledelsesniveau fra de otte danske universiteter.
Den daglige ledelse udføres af en CEO udpeget af bestyrelsen.

DeiC er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet etableret ved aktstykke 70 fra den 19. april 2012. DeiC hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Uddannelse og er ikke en selvstændig juridisk enhed.

DeiC er en virtuel organisation, hvilket betyder, at alle medarbejdere er ansat i andre organisationer, primært på Danmarks Tekniske Universitet og til en vis grad på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.


Mandat

Nedenstående dokumenter udgør DeiCs mandat og danner baggrund for den praktiske udformning af vores organisation og services.


Strategi

Et udvalg med repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter udarbejde i 2018 Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, som er udgangspunktet for bestyrelsens arbejde. 

Revideret 28/09/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold