Nyhedsbrev december 2012

Af Gitte Julin Kudsk , 04/12/12
Nyhedsbrev fra Danish e-Infrastructure Cooperation - december 2012

2012 går mod sin afslutning, og vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter. 

Først og fremmest har sammenlægningen af DCSC og Forskningsnettet fyldt meget på den ledelsesmæssige og administrative front, med nye kolleger, ny bestyrelse og ny strategi.

2012 har også budt på en mængde nye netetableringsprojekter, faktisk overstiger antallet af etablerede forbindelser i 2012 antallet i 2007, hvor det landsdækkende backbone blev etableret, - også når vi ser på længden i km. 

Driften af såvel nettet som tjenesterne har været rimelig stabilt i løbet af året, dog med forskellige udfordringer undervejs, fx. når gravemaskiner kom for tæt på kablerne, eller når en underleverandør gik konkurs midt i sommerperioden.

Vi har i 2012 været på besøg hos it-afdelingerne på alle universiteterne for at præsentere den nye organisation, og åbne op for et bredere samarbejde. Vi ser frem til at øge samarbejdet yderligere i 2013.

God jul og godt nytår 2013 - og god fornøjelse med læsningen!

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra DeiC kan det afmeldes her

DeiCs strategi 2012 - 2016 (link ud af nyhedsbrevet)

Hvem er DeiC egentligt? Hvad er DeiC sat i verden for at gøre? Hvilke områder og aktiviteter vil DeiC satse på de kommende år?

En lang række spørgsmål har efter en længere proces fået svar. Du kan læse resultatet i siderne om DeiC strategi.

Næste del af processen er at definere hvilke aktiviteter og projekter, der skal sættes i værk. Blandt andet skal vi definere en struktur for inddragelse af brugerne i processen. 

Talernes præsentationer

Langt de fleste præsentationer fra konferencen er nu tilgængelige som PDF dokumenter via programmet. 

 

Reportage fra konferencen: "DeiC konference 2012 er åbnet"

Under konferencen og i dagene lige efter skrev forskellige DeiC medarbejdere deres indtryk af konference og budskaber fra talernes præsentationer.

 

Evaluering af konferencen

Kun 24 personer afleverede en evaluering af konferencen, så vi kan næppe tale om statistisk evidens i de konklusioner vi kunne finde på at drage.

Men vi noterer os alt, hvad der er blevet skrevet, og tager det med i planlægningen af næste års konference.

Vi tør dog godt sige, at konferencen generelt var en succes, og at vi derfor håber at kunne byde jer allesammen velkommen igen næste år!

Konference i 2013

Vi glæder os allerede til at se jer alle sammen til DeiC konference 2013

Den 1. - 2. oktober 2013 på Comwell i Middelfart

BEMÆRK: Desværre ændret dato i forhold til den, der blev meldt ud på konferencen!

Glædelig jul og godt nytår

Vi ønsker jer alle nogle gode juledage og et godt nytår.
Vi ser frem til samarbejdet igen i 2013!


Følg DeiC på Facebook
Det er også muligt at følge DeiCs aktiviteter på Facebook

Følg DeiC på LinkedIn

Du kan også følge DeiC på LinkedIn. 

Relaterede nyheder

Relateret indhold