Nyhedsbrev oktober 2017: DMPonline lanceret | Registerforskning på supercomputer | Nature-artikel ud fra PRACE-projekt

Af Torben B. Sørensen , 30/10/17
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, oktober 2017.

Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev fra DeiC! I dette nyhedsbrev lancerer vi tjenesten DMPonline, der hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner. Vi fortæller om et pilotprojekt, der lader forskere behandle registerdata på supercomputeren Computerome.

Endelig giver vi et eksempel på, hvad forskningsprojekter på PRACE-supercomputerne kan føre til: En artikel i Nature. Der er ansøgningsfrist til næste runde af PRACE-regnetid den 21. november.

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


Jeppe Klok Due fra KORPilotprojekt gør det teknisk muligt at kombinere registerdata med genomdata på Computerome

Et pilotprojekt forsøger at lade forskere kombinere registerforskning med genomforskning samtidig med, at den adgangsgivende myndighed har fuld kontrol over data.

Danmark har en lang tradition for at forske i data fra de registre, der følger danskerne fra vugge til grav. Men hidtil har det været vanskeligt at kombinere data fra socioøkonomiske registre med personers biologiske data, fx genomdata.

Et pilotprojekt skal gøre det lettere at bygge bro mellem de to typer forskning ved at gøre det teknisk muligt for forskere at kombinere data på Computerome, samtidig med at ejeren af data har fuld kontrol over, hvem der bruger deres data til hvad.

Jeppe Klok Due fra Det Koordinerende Organ for Registerforskning fortalte om projektet på DeiC konference 2017.

PRACE-projekt om at optimere flyvinger fører til artikel i Nature

Forskerne bag et optimeringsprojekt, der anvendte en supercomputer fra PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), har fået optaget en artikel i tidsskriftet Nature.

De opdagede blandt andet, at den mest effektivt konstruerede flyvinge har en struktur, der ligner det indre af et fuglenæb. Den optimerede struktur kan reducere materialeforbruget fra to til fem procent.

På billedet viser lektor Niels Aage fra DTU Mekanik en 3D-printet model af den flyvinge, deres program nåede frem til.

Online værktøj hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner

DMPonline er et gratis værktøj til at skrive datamanagementplaner med. Datamanagementplanen er ofte det første skridt på vejen mod at få styr på forskningsdatamanagement.

DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC stiller DMPonline gratis til rådighed for danske forskere i år og næste år. DeiC står for den tekniske drift.

DeiC søger en sikkerhedskonsulent til DKCERT

DeiC søger en sikkerhedskonsulent med programmeringserfaring til DKCERT (Danish Computer Security Incident Response Team). Sikkerhedskonsulenten skal deltage i den daglige sagsbehandling af sikkerhedshændelser og videreudvikle de web-baserede værktøjer, DKCERT anvender.

Søg om gratis regnetid på store europæiske supercomputere

PRACE har offentliggjort den 16. ansøgningsrunde om regnetid på samarbejdets supercomputere. Næsten 1,9 milliarder kernetimer er i puljen, når PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) uddeler regnekraft på nogle af de største supercomputere i Europa. Hvis ens forskningsprojekt kommer gennem nåleøjet, er regnetiden gratis.

DeiC lukker iPass med udgangen af november

DeiC holder op med at udbyde tjenesten iPass til internetadgang for mobile brugere. Det sker med udgangen af november. Institutioner, der gerne vil fortsætte med iPass, kan købe adgang hos en anden udbyder af tjenesten.

Interesserede i at måle netværksperformance mødes i København

En fælleseuropæisk interessegruppe om måling og validering af netværks ydeevne holder møde i København i november. Gruppen SIG-PMV (Special Interest Group - Performance Monitoring and Validation) beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvordan måler man performance på et netværk? Og hvordan sikrer man, et ens netværk leverer den ønskede ydeevne? NORDUnet lægger hus til mødet den 28.-29. november.

Se billeder fra DeiC konference 2017

Billeder fra DeiC konference 2017 i Kolding er nu online.

Skærmbillede fra video om netværksstandardVideo: Global standard forbinder forskningsnet

Global Network Architecture er et bud på, hvordan forskningsnet kan forbindes internationalt på en standardiseret måde.

En gruppe teknikere fra forskningsnet rundt om på kloden er gået sammen om at definere standarden. En ny video forklarer principperne.

Workshop introducerer forskere til fotogrammetri

Københavns Universitetsbibliotek afholdt tidligere på måneden en workshop om digital fotogrammetri og supercomputere. Med digital fotogrammetri kan man ud fra billeder danne en digital model af et objekt. Det kan for eksempel være et arkæologisk fund, som derefter kan vises som en 3D-model på skærmen.


eScience Vidensportal

Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.

Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på Abacus, SDU

DeiC Nationale eScience Center på Syddansk Universitet tilbyder support til at få nye HPC-brugere i gang. Forskere på danske universiteter kan ansøge om at et projekt bliver et DeiC National Pilot Projekt på DeIc National HPC Center, SDU. Et nationalt eScience-projekt vil få gratis teknisk support og regnetimer.

Bliv pilotprojekt på Computerome, DTU

DeiC National eScience Center offers support to get new HPC users started. Researchers at any Danish university may submit a call of interest for a project to become a DeiC National eScience Pilot Project at DeiC National LifeScience Supercomputer, DTU. A national eScience pilot project is granted up to forty hours of technical support and 10,000 compute node hours.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold