Nyhedsbrev september 2017: 210 til DeiC konference | Ny formand for datamanagementforum | Støtte til kursusrejser i Norden

Af Torben B. Sørensen , 29/09/17
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, september 2017.

Med dette nyhedsbrev siger vi tak til deltagere, talere og sponsorer ved DeiC konference 2017. Find mere fra konferencen på Twitter, Facebook og LinkedIn.

Endvidere introducerer vi den nye formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, Anders Sparre Conrad, og fortæller om et projekt, der skal lette arkæologers søgninger efter materiale.

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


Publikum ved DeiC konference 2017210 deltog i DeiC konference 2017

Årets DeiC konference trak 210 deltagere til Comwell Kolding, hvor de gennem to dage hørte om forskningsnet, supercomputere, datamanagement og anden e-infrastruktur.

Skærm med Twitter på konferencen

Undervejs blev deltagerne og andre interesserede holdt informeret via indlæg på Twitter, Facebook og LinkedIn markeret med hashtagget #DeiC2017.

Konferencedeltagere holder pause

Mange benyttede kaffepauserne til at netværke.


Dellingr tilbyder gratis regnekraft på nordiske supercomputere

Projektet Dellingr giver forskere på danske universiteter mulighed for gratis at anvende supercomputere i andre nordiske lande. Bag Dellingr står det nordiske eScience-samarbejde NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration).

Rejsestipendier og støtte til kurser skal øge universiteternes digitale kompetencer

Et nordisk projekt skal gøre det lettere for ansatte ved universiteter i Norden at opnå digitale kompetencer. Det kan ske, enten ved at de deltager i undervisning i et af de nordiske lande med rejsestipendier, eller ved at undervisere med økonomisk støtte holder kurser der, hvor det er efterspurgt.

Anders Sparre ConradAnders Sparre Conrad bliver formand for datamanagement-forum

Anders Sparre Conrad fra Det Kgl. Bibliotek er nyudnævnt formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Han vil arbejde for, at institutionerne opbygger en velfungerende praksis for datamanagement. Anders Sparre Conrad er specialkonsulent i Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek, som er en del af Det Kgl. Bibliotek.

"Mit daglige arbejde drejer sig om at udvikle og idriftsætte services og infrastruktur til håndtering af forskningsdata. Det handler både om it og forskning – om at arbejde tæt sammen med forskere om at implementere løsninger, så de giver mest mulig værdi for forskningen," siger han.

Podcast: Supercomputer fremmer udviklingen af genomisk medicin

Rigshospitalet analyserer gener for at diagnosticere sjældne sygdomme og kræft. Rigshospitalets Center for Genomisk Medicin undersøger patienternes gener for at finde ud af, hvad de fejler og hvordan de skal behandles. Det kræver en masse computerkraft at analysere de enorme mængder data. Derfor har Rigshospitalet valgt at benytte den Nationale Supercomputer Computerome, både til forskning og til den daglige drift med lagring og analyser af de genetiske data.

Logo for cloud-aftaleDeiC indgår cloud-aftale med Interoute

Institutioner tilknyttet DeiC kan købe cloud hos Interoute med en ny aftale, der bygger på en fælleseuropæisk indkøbsaftale, GÉANT har indgået. Med denne aftale har DeiC nu indgået aftaler med alle de virksomheder, der er omfattet af GÉANT-indkøbsaftalen, og som har aktiviteter i Danmark.

Oldtidsfund fra Borum Eshøj grave. Foto: Foto/medieafdelingen, Moesgaard Museum, Jacob Gonge DueInternationalt projekt vil bygge en søgemaskine for arkæologisk materiale

I fremtiden skal arkæologer kunne søge i udgravningsdata og andre ressourcer lige så let, som de i dag søger efter litteratur på nettet. Tre arkæologer fra Danmark, Norge og Sverige deltager i et stort fælleseuropæisk projekt, der skal gøre visionen bag European Open Science Cloud til virkelighed. Projektet EOSC-hub har til formål at give forskere en fælles indgang til mange forskellige typer forskningsdata.

Arkæologernes del af projektet handler om at høste metadata om ressourcer inden for arkæologi. Det kan fx være beskrivelser af udgravninger. Derved bliver det muligt at søge i indhold på tværs af samlinger.


eScience Vidensportal

Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.

Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på Abacus, SDU

DeiC Nationale eScience Center på Syddansk Universitet tilbyder support til at få nye HPC-brugere i gang. Forskere på danske universiteter kan ansøge om at et projekt bliver et DeiC National Pilot Projekt på DeIc National HPC Center, SDU. Et nationalt eScience-projekt vil få gratis teknisk support og regnetimer.

Bliv pilotprojekt på Computerome, DTU

DeiC National eScience Center offers support to get new HPC users started. Researchers at any Danish university may submit a call of interest for a project to become a DeiC National eScience Pilot Project at DeiC National LifeScience Supercomputer, DTU. A national eScience pilot project is granted up to forty hours of technical support and 10,000 compute node hours.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold