Nyhedsbrev september 2015: Computerome får cloud | VIA på eduroam | Bedre net til Island

Af Torben B. Sørensen , 09/09/15
I dette nyhedsbrev fra DeiC løfter vi sløret for nogle af emnerne for de lightning talks, deltagere på DeiC konference 2015 vil give. Det er stadig muligt at melde sig til konferencen - og man kan også dele sin viden via en posterpræsentation.

Nyt på DeiCs websted er to videoer om forskellige sider af eScience. En video gør status over det første år med Computerome. En anden beskriver projektet SensibleDTU, der indsamler data om studerende via smartphones.

Forskere med en opgave, der er egnet til en supercomputer, kan nu søge om regnetid på Abacus 2.0. Samtidig får virksomheder mulighed for at prøve mulighederne i en konkurrence, hvor studerende skal løse problemer med supercomputeren.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

 

Konference-logoDocker-containere, netværksovervågning og text mining

De første lightning talks til DeiC konference 2015 er nu på plads. Deltagerne kan glæde sig til skarpe indlæg på højst fem minutter om meget varierede emner inden for eScience.

Et indlæg gennemgår de fordele, forskere kan få ved at bruge såkaldte Docker-containere implementeret i virtuelle maskiner. Teknologien gør det let at etablere en tro kopi af den digitale opsætning, som forskeren har anvendt til et forsøg.

Open source-værktøjet NeDi er i fokus i et indlæg om netværksovervågning.

Når humanister skal analysere store mængder tekst, får de brug for værktøjer til text mining. Digital Text Lab ved Aarhus Universitet hjælper dem i gang.

Disse og andre emner er på programmet tirsdag den 6. oktober under overskriften Lightning Talks.

En anden mulighed for at dele sin viden med andre interesserede er en posterpræsentation. Har man lyst, er det stadig muligt at melde sig til at give en posterpræsentation.

Har du ikke meldt dig til konferencen, kan det stadig nås – det er årets chance for at møde andre, der beskæftiger sig med eScience og e-infrastruktur.

DeiC konference 2015 - tilmelding

Program for tirsdag den 6. oktober

Program for onsdag den 7. oktober

Lightning talks

Poster-præsentation

VIA University College går på eduroam

Studerende og ansatte ved professionshøjskolen VIA University College har fået adgang til eduroam. Dermed kan de automatisk komme på trådløst netværk, når de befinder sig på andre uddannelsesinstitutioner, der er på eduroam.

Eduroam gik i drift på den midtjyske professionshøjskole i første kvartal. Og det foregik uden problemer.

Læs VIA University College går på eduroam

Forum for forskningsdata starter ti aktiviteter

På et intensivt todages arbejdsmøde har Nationalt Forum for Forskningsdata Management lagt planer for de næste tre års arbejde. De første aktiviteter er allerede sat i gang. Mødet var det første i det nystiftede forum, der skal etablere en praksis og en infrastruktur, så datamanagement tænkes ind lige fra begyndelsen af et forskningsprojekt.

Læs Forum for forskningsdata starter ti aktiviteter

Læs Forum for datamanagement mødes for første gang

Video: Computerome modellerer genomer, proteinstrukturer og sygdomme

Hvordan udvikler en molekylær proteinstruktur sig? Det undersøger forskere fra Københavns Universitet ved hjælp af DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU, der også er kendt under navnet Computerome.

Genomer og sygdomsspredning er andre emner, som er oplagte at analysere med supercomputerens rå regnekraft. I denne video fejrer vi, at det er snart er et år siden, Computerome gik i drift.

Videoen gennemgår praktiske eksempler på den nytte, forskere har fået af Computerome. Eksemplerne omfatter genetik, simulering af proteinstrukturer, sygdomsudvikling, virus og kræft, psykiske lidelser, biobanker, biofysik og maskinlæring.

Læs Video: Computerome modellerer genomer, proteinstrukturer og sygdomme

Cloud lader forskere bygge deres egen virtuelle supercomputer

Brugerne af supercomputeren Computerome kan nu konstruere en virtuel supercomputer skræddersyet til deres egne behov. Ny cloud-løsning giver mulighed for at flytte beregninger ud til data.

Læs Cloud lader forskere bygge deres egen virtuelle supercomputer

Abacus-supercomputerenSøg om regnetid på Abacus 2.0

Forskere kan nu ansøge om regnetid på DeiC Nationale HPC Center, SDU. Ansøgningsrunden er åben for forskere ved alle danske universiteter.

Regnetiden på Abacus 2.0, som supercomputeren hedder, uddeles i perioder på fire måneder. Næste periode begynder den 1. november. Tidsfristen for ansøgninger er den 1. oktober.

Læs Søg om regnetid på Abacus 2.0

Seminar: Twitter i valgkampen, molekyler, grafikkort og jura

Hvad kan digitale forskningsmetoder gøre for forskerne? Det spørgsmål forsøger DeiC Kompetencecenter at besvare på et seminar på Roskilde Universitet.

På seminaret fortæller danske forskere om deres praktiske erfaringer med at anvende digitale metoder.

Læs Seminar: Twitter i valgkampen, molekyler, grafikkort og jura

Video om SensibleDTUVideo: Forsøg med sociale medier danner store mængder data

Eksperimentet SensibleDTU har udstyret 1.000 studerende på DTU med smartphones, der registrerer social interaktion. Projektet udnytter mennesket som dataproducent: Hver gang de studerende sender en sms, venter på bussen eller sidder i auditoriet, bliver det registreret.

Forskere kan analysere dataene og fx få indblik i de studerendes søvnmønstre, hvem de mødes med i forhold til, hvem de mailer med, eller hvor effektiv den kollektive transport er.

SensibleDTU begyndte i 2013. Eksperimentet indgår i projektet Social Fabric, som involverer forskere fra Københavns Universitet inden for antropologi og sociologi, psykologi, filosofi, sundhed og økonomi. De samarbejder med DTU Compute, der står for databehandlingsdelen.

Læs Video: Forsøg med sociale medier danner store mængder data

Konkurrence for studerende giver regnetid på supercomputer i præmie

En konkurrence for studerende på ungdomsuddannelser skal finde løsninger på virksomheders komplekse problemer. Vinderprojekterne får gratis regnetid på DeiC Nationale HPC Center, SDU.

Tanken med SDU Supercomputer Challenge er at bringe virksomheder og studerende sammen om opgaver, der kan løses på supercomputeren. Virksomhederne stiller med opgaver, de hidtil ikke har kunnet løse.

400 studerende fra forskellige ungdomsuddannelser deltager i en workshop til november, hvor virksomhederne præsenterer deres problemer.

Læs Konkurrence for studerende giver regnetid på supercomputer i præmie

IslandNORDUnet øger båndbredde til Island

Fra fjerde kvartal får danske forskere bedre båndbredde til Island. NORDUnet opgraderer sin nordatlantiske forbindelse til to gange 10 gigabit/s.

For øjeblikket har NORDUnet en 10 gigabit-forbindelse og en på 2,5 gigabit. Dermed er der tale om en udvidelse, der giver 60 procent mere kapacitet.

Netværksudbyderen Farice leverer forbindelserne til NORDUnet og det islandske forskningsnet, RHnet. Samtidig har parterne aftalt, at RHnet udvider sit netværk i Island, så flere steder kan kobles til den nordatlantiske forbindelse.

Læs NORDUnet øger båndbredde til Island

Steve Cotter bliver chef for GÉANT

GÉANT, samarbejdsorganisationen for de europæiske forskningsnet, har ansat Steve Cotter som ny topchef (CEO).

Steve Cotter kommer fra en stilling som chef for REANNZ, der er New Zealands forskningsnet. Han overtager ledelsen af GÉANT i november. Indtil da fortsætter den midlertidige CEO, Bob Day, som daglig leder.

Steve Cotter har tidligere arbejdet for ESnet, der leverer højhastighedsnet til USA's energiforskning. Endvidere har han arbejdet for blandt andre Google og Cisco.

Læs Steve Cotter bliver chef for GÉANT

DeiC årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2015

Til kalenderen - konferencer på vej

NORDUnet Technical Workshop 2015
15.-17. september 2015, København

DeiC konference 2015
6.-7. oktober 2015, Middelfart

eSciencekurser

Seminarer på vej fra DeiC eScience Kompetencecenter

  • Tirsdag den 29. september: Seminar: "eScience: Digitale metoder i forskningen", Roskilde Universitet
  • Temadag om "jura i forskningen" i samarbejde med bl.a. UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde). DeiC Kompetencecenter inviterer forskere og andre til at indsende spørgsmål og problemstillinger som et led i planlægningen. Se invitationen her.
  • Kom i gang med supercomputing - seminar/workshop i samarbejde med DTU, SDU og SB
  • Visualisering af forskningsdata - seminar/workshop i samarbejde med ITU og KU

Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

PRACE Training Portal

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

CLARIN-DK: Kurser inden for digital humaniora og CLARIN-EU: Events

DigHumLab: Kurser inden for digital humaniora

Kurser om jura

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder også i 2015 en række relevante kurser som fx:

Grundkurser i ophavsret 2015

Kurser om forskning, etik og jura 2015

Kurser om ophavsret, databaser og licensaftaler 2015

Oversigt over kurser

DeiC eScience Kompetencecenter opdaterer løbende informationer om relevante kurser og seminarer inden for eScience.

eScience-seminarer og kurser

 

Følg DeiC på de sociale medier


Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Relaterede nyheder

Relateret indhold