Nyhedsbrev juni 2015: Supercomputer søger pilotprojekter | Kommuner åbner for eduroam

Af Torben B. Sørensen , 09/06/15
Nyhedsbrev fra DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - juni 2015

I dette nyhedsbrev fra DeiC fortæller vi om supercomputeren Abacus 2.0 på Syddansk Universitet, der netop er gået i drift. DeiC indbyder forskere til at byde ind med pilotprojekter, der udnytter computeren inden for områder, der ikke traditionelt har anvendt HPC (High Performance Computing).

Vi har to nyheder fra datamanagement-området: Professor Henrik Pedersen er udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management og er nu i gang med at finde medlemmer til forummet. Og Klaus Kvorning Hansen er blevet formand for Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB).

Og så bevæger eduroam sig nu uden for forsknings- og uddannelsessektoren: To kommuner har åbnet for eduroam-tjenesten, så studerende og ansatte på videregående uddannelser kan komme på nettet på biblioteket og i børneinstitutioner.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


DeiC indbyder til pilotprojekter på supercomputer

DeiC Nationale HPC Center på Syddansk Universitet går nu i drift. Efter nogle måneders testkørsler er centeret klar til at tage imod brugere – både erfarne HPC-brugere og nye forskere, der opfordres til at byde ind med forslag til pilotprojekter.

For at få brugere fra nye fagområder ind indbyder DeiC til, at forskere kan indsende interessetilkendegivelser om pilotprojekter, der vil anvende anlægget. Hvis et pilotprojekt bliver udvalgt, får det gratis adgang til 1.000 regnetimer samt op til otte timers konsulentbistand fra HPC-eksperterne på SDU.

Læs artikel

 Aarhus og Lyngby-Taarbæk åbner for eduroam

Studerende og ansatte på videregående uddannelser kan fremover gå trådløst på internet i Aarhus eller Lyngby, når de er på biblioteket, er til koncert eller afleverer børn i skole. De skal ikke gøre noget ekstra, men kommer automatisk på nettet, når det er i nærheden, på samme måde som på deres uddannelsesinstitution.

Det er resultatet af, at to kommuner nu har åbnet for eduroam i en række kommunalt ejede bygninger. Lyngby-Taarbæk Kommune kom først med muligheden for at bruge eduroam. Siden kom Aarhus Kommune med sammen med Aarhus Universitet. De har åbnet for eduroam i Smart Aarhus-nettet, som er et borgervendt trådløst internet, der findes i kommunens bygninger.

Læs om eduroam i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs om eduroam i Aarhus Kommune


Supercomputer styrker forskning i dansk kulturarv

DeiC og Statsbiblioteket i Aarhus har indgået aftale om etablere DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket. Det nationale kulturarvscluster er en supercomputer med adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvsmaterialer. Der er også kapacitet til, at forskere kan anvende systemet på egne data.

Statsbibliotekets digitale kulturarvsarkiver omfatter blandt andet en stor samling radio- og tv-udsendelser, et avisarkiv og et arkiv over alle danske websider. Med kulturarvsclusteret får forskere for første gang mulighed for at udføre big data-forskningsprojekter i digital dansk kulturarv.

Formand for DeiC, Børge Obel (t.v.), og direktør for Statsbiblioteket, Svend Larsen, har underskrevet aftalen om etablering af DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket.

Læs artikel


NORDUnet inviterer til teknisk workshop

Netværksfolk inden for forskning og uddannelse mødes i september til nordisk workshop i København.

NORDUnet Technical Workshop henvender sig til folk med teknisk interesse i netværk. Blandt årets temaer er videokommunikation, drift af netværk, identitetsstyring, trådløse teknologier, netværksarkitektur og sikkerhed.

Programmet er den første og tredje dag opdelt i fire parallelle spor, mens alle følger samme spor på midterdagen. Den er afsat til diskussioner i plenum samt lightning talks, hvor oplægsholderen kun har få minutter til at præsentere sit emne. Alle er velkomne til at byde ind med en lightning talk.

NORDUnet Technical Workshop 2015 finder sted den 15. til 17. september på Radisson Park Inn i Kastrup.

Læs artikel


International ekspertgruppe får tre nye medlemmer

Yderligere tre eScience-organisationer har meldt sig ind i den europæiske organisation PLAN-E. DeiC var et af de første medlemmer.

PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe) blev stiftet i efteråret. Initiativet kom fra Netherlands eScience Center. Formålet med PLAN-E er at dele viden om og erfaringer med eScience mellem europæiske eScience-organisationer.

På organisationens andet møde, der blev holdt i København i sidste måned, deltog tre nye medlemmer: Schweitz, Irland og eScience-centeret under Storbritanniens STFC (Science and Technology Facilities Council). De øvrige medlemmer kommer fra Danmark, Grækenland, Holland, Kroatien, Polen, Rumænien, Tyskland og Ungarn. De nordiske lande er repræsenteret via NordForsk under Nordisk ministerråd.

Læs artikel


Supercomputer sætter turbo på genforskning

Supercomputeren Computerome regnede på et stort datasæt i ti dage, hvorefter den afleverede resultatet. Forsker Bent Petersen tænkte, at der måtte være sket en fejl. Han var vant til, at det tog tre-fire uger for den computer, han normalt anvendte, at foretage tilsvarende beregninger.

”Men dataene var gode nok. Computerome er bare så meget hurtigere. Tidligere kunne jeg kun køre to beregningsopgaver ad gangen, fordi hver opgave kræver store mængder RAM, og de tog tre-fire uger hver. Computerome kan håndtere 27 af disse RAM-krævende opgaver sideløbende, og de er færdige efter ti dage,” fortæller Bent Petersen.

Han er lektor ved Institut for Systembiologi på DTU, hvor han forsker i bioinformatik. Her var han en af de første testbrugere af Computerome, Det nationale LifeScience HPC og Datacenter ved DTU på Risø.

Læs artikel


Henrik Pedersen bliver formand for datamanagementforum

Professor Henrik Pedersen fra Syddansk Universitet er udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

”Det er en kompleks opgave. Men det er vigtigt, at vi får styr på forskningsdata. Danmark investerer store midler i forskning, både fra offentlig og privat side. Hvis vi skal få mest muligt ud af den investering, skal data være lagret på en måde, der gør det let at genfinde og bruge dem på nye måder. Det bliver et afgørende element i fremtidens internationale konkurrence på forskningsområdet,” siger Henrik Pedersen.

Forummet er etableret af DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) som et treårigt pilotprojekt. Forummet skal samle nøglepersoner såsom forskere, bibliotekarer, it-folk, forskerstøtteenheder og jurister. Forummet ventes at få 20-25 medlemmer.

Læs artikel


Ledelses-CAB for datamanagement er nedsat

DeiC og DEFF har nu nedsat den planlagte Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB). Formand bliver Klaus Kvorning Hansen, der er vicedirektør ved Københavns Universitet.

LedelsesCAB’en bliver det ledelsesmæssige knudepunkt for aktiviteterne inden for forskningsdatamanagement. Den skal behandle indstillinger fra eScience komiteen, Teknisk Referencegruppe for Forskningsdata Management (DM TekRef) og Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Når en indstilling er behandlet, skal CAB’en sende sine anbefalinger til beslutning hos DeiCs bestyrelse og DEFF Styregruppen.

Læs artikel


Deltag i DeiC konferencen til oktober

Den 6. og 7. oktober mødes netværks- og it-folk fra forsknings- og uddannelsesverdenen til DeiC konference 2015. Det foregår på Comwell Middelfart.

Der er åbent for tilmelding. Og hvis man har lyst til at holde en lightning talk eller præsentere en poster på konferencen, kan man også melde sig.

En lightning talk er et indlæg på højst fem minutter med maksimalt syv slides. Det er en mulighed for at give en hurtig appetitvækker til et spændende forskningsemne, indkalde kommentarer til et aktuelt spørgsmål eller efterlyse potentielle samarbejdspartnere til et projekt.

Læs artikel om lightning talks

DeiC konference 2015 - tilmelding


DeiC årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2015


Til kalenderen - konferencer på vej

TERENA Networking Conference 2015
15.-18 juni 2015, Porto, Portugal

NORDUnet Technical Workshop 2015
15.-17. september 2015, København

DeiC konference 2015
6.-7. oktober 2015, Middelfart


eSciencekurser

Seminarer på vej fra DeiC eScience Kompetencecenter

  • Tværfagligt seminar om eScience, AAU - 2015
  • Tværfagligt seminar om eScience, RUC - 2015
  • Temadag om "jura i forskningen" i samarbejde med bl.a. UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde)
  • Kom i gang med supercomputing - seminar/workshop - 2015

Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

PRACE Training Portal

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

CLARIN-DK: Kurser inden for digital humaniora og CLARIN-EU: Events

DigHumLab: Kurser inden for digital humaniora

Kurser om jura

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder også i 2015 en række relevante kurser som fx:

Grundkurser i ophavsret 2015

Kurser om forskning, etik og jura 2015

Kurser om ophavsret, databaser og licensaftaler 2015

Oversigt over kurser

DeiC eScience Kompetencecenter opdaterer løbende informationer om relevante kurser og seminarer inden for eScience.

eScience-seminarer og kurser

Følg DeiC på de sociale medier


Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

Facebook
LinkedIn
Twitter

 

Relaterede nyheder

Relateret indhold