Nyhedsbrev maj 2018: Tilmeldingen til DeiC konference 2018 er åben | Nu er årsrapporten 2017 fra DeiC klar | Ny dansk repræsentant i NeiCs ledelsesteam

Af Nicolai Devantier , 30/05/18
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, maj 2018.

Så er der åbent for tilmeldingen til DeiCs konference, der løber af stablen den 10. og 11. oktober i Fredericia. I år er der tilføjet et ekstra spor, der sætter fokus på it-sikkerheden. Tilmelder du dig inden den 15. august, får du 300 kroner i rabat.

I dette nyhedsbrev kan du også læse om nye ansættelser i DeiC, om årsrapporten, der er kommet frisk fra trykkeriet, og så er der et tilbud om to gratis kurser i supercomputere og databehandling.  

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


Tilmeldingen til DeiC konference 2018 er åben

Nu er der åbnet for tilmelding til årets DeiC konference med fokus på fremtidens digitale infrastruktur til forskning.

Konferencens tema er i år: ”Building the digital infrastructure for future research”.

Programmet er opdelt i fire parallelle spor: forskningsnetværk, supercomputing og eScience, datamanagement og sikkerhed/sponsorer.

Blandt emnerne er et kig på fremtidens organisering af den digitale forskningsinfrastruktur i Danmark, udviklingen af den europæiske supercomputing  og forskningsnet infrastruktur, datamanagement og Open Science udfordringer, samt det nationale sikkerhedsbillede og -trends.

Du kan tilmelde dig direkte her.

To nye online-kurser gør dig klogere på databehandling og brugen af supercomputere i din forskning

PRACE giver dig nu muligheden for at få ny online-viden om supercomputere og behandling af store datamængder med R og Hadoop. Du kan deltage gratis på kurserne.

Arkitektskolen i Aarhus har hyret Helle Meldgaard fra DeiC som databeskyttelsesrådgiver

Specialkonsulent Helle Meldgaard skal nu besætte stillingen som databeskyttelsesrådgiver på Arkitektskolen i Aarhus. Hendes opgave bliver at overvåge efterlevelse af forordningen gennem rådgivning og vejledning.

Nu er årsrapporten 2017 fra DeiC klar

Nu er DeiC årsrapport 2017 kommet tilbage fra trykkeriet, og den ligger således klar i en dugfrisk udgave til den læselystne med interesse for digital infrastruktur til forskning og uddannelse.

Rapporten giver det samlede overblik over DeiC-aktiviteterne i grafer, tal og artikler om organisationens arbejde og handlinger i 2017.

Du kan blandt andet læse om, hvorfor den optiske infrastruktur i forskningsnettet er blevet udskiftet eller om belægningen på DeiCs supercomputere, der stiger i takt med, at forskerne arbejder med store datamængder.

DeiC ansætter ny kommunikationskonsulent

DeiC har ansat Nicolai Devantier som kommunikationskonsulent. Han kommer til at stå for DKCERTs nyhedsdækning og DeiCs generelle kommunikation.

Ny dansk repræsentant i NeiCs ledelsesteam

Lene Krøl Andersen, der leder DeiC eScience kompetencecenter i Danmark bliver nu også en del af NeiCs ledelsesteam. Hun bliver derfor en af krumtapperne i det nordiske samarbejde, som bygger bro mellem forskningsmiljøer og teknologi

Call for Lightning talks til NORDUnet konferencen 2018

Programkomiteen bag NORDUnet konferencen inviterer alle til at indsende forslag til lightning talks.

Deadline er den 15. august.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2018


eScience Vidensportal

Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.


Søg støtte til kurser i eScience

Ratatosk Mobility Enhancement Programme under NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) støtter kompetenceudvikling for ansatte ved nordiske forskningsinstitutioner inden for forskning og/eller personer, der arbejder med forskningsstøtte. 


Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på Abacus, SDU

DeiC Nationale eScience Center på Syddansk Universitet tilbyder support til at få nye HPC-brugere i gang. Forskere på danske universiteter kan ansøge om at et projekt bliver et DeiC National Pilot Projekt på DeiC National HPC Center, SDU. Et nationalt eScience-projekt vil få gratis teknisk support og regnetimer.

Bliv pilotprojekt på Computerome, DTU

DeiC National eScience Center offers support to get new HPC users started. Researchers at any Danish university may submit a call of interest for a project to become a DeiC National eScience Pilot Project at DeiC National LifeScience Supercomputer, DTU. A national eScience pilot project is granted up to forty hours of technical support and 10,000 compute node hours.

Bliv pilotprojekt på Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek

DeiC Nationale Kulturarvscluster har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Via Det Kgl. Bibliotek tilbydes en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og et projektforløb. Dette betyder fx, at et forskningsprojekt ikke behøver at have kompetencer inden for udnyttelse af HPC eller de konkrete digitale samlinger Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

 

Relaterede nyheder

Relateret indhold