Nyhedsbrev maj 2017: Køb cloud gennem DeiC | Registerforskere efterlyser infrastruktur | DeiC Årsrapport 2016

Af Torben B. Sørensen , 23/05/17
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, maj 2017.

I dette nyhedsbrev lancerer DeiC muligheden for at købe adgang til cloud-tjenester gennem en fordelagtig indkøbsaftale, som GÉANT har forhandlet på vegne af de europæiske forskningsnet. Gennem aftalen kan institutioner tilknyttet DeiC få adgang til Amazon Web Services, Microsoft Azure og IaaS (Infrastructure as a Service).

Endvidere omtaler vi to rapporter: DeiC Årsrapport 2016 og DKCERT Trendrapport 2017.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


cloud-logoKøb cloud-tjenester gennem indkøbsaftale fra DeiC

Via en fælleseuropæisk indkøbsaftale kan DeiC tilbyde institutioner adgang til populære cloud-tjenester uden yderligere udbud. Amazon Web Services, Microsoft Azure og IaaS (Infrastructure as a Service) er blandt mulighederne i den rammekontrakt, det europæiske forskningsnetsamarbejde GÉANT har indgået.

DeiC indgår cloud-aftale med Atea

Atea er den første danske cloud-leverandør, DeiC har indgået aftale med som led i den fælleseuropæiske rammekontrakt om cloud. Via aftalen med Atea kan institutioner tilknyttet DeiC købe adgang til Microsoft Azure.

forsiden på DeiC Årsrapport 2016DeiC Årsrapport 2016 er udsendt

DeiC har udsendt årsberetning og regnskab for 2016. I årsrapporten kan man blandt andet læse om udviklingen på forskningsnettet, supercomputerne og datamanagementområdet. Endvidere gennemgår rapporten udviklingen af DeiCs tjenester. Der er også en billedreportage fra indførelsen af det nye netværksudstyr, der tages i drift i år.

Registerforskere efterlyser infrastruktur til sikker databehandling på tværs af kilder

De enestående danske registre om borgerne giver forskere store muligheder, men regler og teknologi stiller hindringer i vejen. Interessenterne opfordres til at gå sammen om at løse problemerne. Direktør Steen Pedersen, DeiC, talte på en temadag om registerforskning arrangeret af Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Han mener, der er brug for bredt samarbejde på området.

Podcast: Kunstig intelligens fremavler robotter

Den seneste podcast i serien Supercomputing i Danmark fortæller om forskere, der efterligner evolutionsprocessen til udvikling af robotter, kunstige hjerner og nye computertyper. Forskerne bruger DeiCs supercomputer Abacus 2.0 til beregningerne.

Forside på TrendrapportDKCERT udsender trendrapport

DKCERT Trendrapport 2017 fortæller om de sikkerhedshændelser på forskningsnettet, som DKCERT behandlede sidste år. Endvidere er der tema om sikkerhedsudfordringerne ved Internet of Things.

Kulturarvsclusteret får ny strategi

Det Kgl. Bibliotek går over til en ren open source-løsning for Kulturarvsclusteret efter en omfangsrig evaluering. Clusteret ventes klar til de første forskningsprojekter til august.

Forskere i cellemembraner får regnetid hos PRACE

Et hold forskere på Syddansk Universitet har fået tildelt regnetid på en stor supercomputer i Schweiz. Projektet FLEXO skal undersøge en teori om funktionen af de celler, der er grundlaget for alt liv.

Supercomputerkonkurrence lader studerende løse opgaver uden facitliste

Ved SDU Supercomputer Challenge skal deltagerne løse konkrete problemer for virksomheder, der ikke selv kender løsningen. SDU Supercomputer Challenge er en konkurrence for studerende på Syddansk Universitet. Deltagerne opdeles i grupper, der forsøger at løse et problem, som en virksomhed eller organisation har stillet. Til løsningen skal de bruge DeiCs supercomputer Abacus 2.0.

Kalmar2 lukker, eduGAIN tager over

Den nordiske identitetsføderation Kalmar2 er lukket. I stedet kan man anvende den internationale føderation eduGAIN.

forskere på kursus i programmeringForskere lærer at programmere bedre

Projektet CodeRefinery skal øge kvaliteten af den software, forskere udvikler. Forskere fra Danmark og Sverige deltog i et kursus i systemudvikling i Lyngby tidligere på måneden.

DeiC søger konference- og kommunikationsassistent

DeiC søger en konference- og kommunikationsassistent til at stå i spidsen for den årlige DeiC konference og varetage øvrige event- og kommunikationsopgaver. Den ledige stilling er i DeiCs kommunikationsteam.

Kompetencecenter søger to studentermedhjælpere

DeiC eScience Kompetencecenter søger studentermedhjælpere til at udbrede kendskabet til eScience. De to studentermedhjælpere skal være med til at fremme kompetence-udviklingen inden for eScience i Danmark.

Lene Krøl AndersenBlog: Mere datagenbrug - tak!

"Vi gemmer flere data end nogensinde – men det kniber med data-genbrug! Skyldes det, at det kun er arkivaren som kan finde, hvad han/hun søger? Skyldes det vi ikke ved, hvordan og hvad vi skal søge efter? Gemmer vi data forkert? Der er nok mange årsager til, hvorfor det ikke er nemt at navigere i datalandskabet og “datagenbrugskvotienten” er så lav, men det håber jeg, at DeiCs nye initiativ kan hjælpe på."

Sådan skriver Lene Krøl Andersen, chef for DeiC eScience Kompetencecenter, i et blogindlæg om DeiCs indtræden i EUDAT CDI.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2017


TræningskurserTil kalenderen

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Træningskurser


NeIC Conference 2017

man 29 maj | Umeå Folkets Hus, Sweden

Twice before, in May 2013 in Trondheim and May 2015 in Espoo, NeIC has hosted a big bi-annual conference to gather the Nordic e-infrastructure community to discuss and prepare for the future. Next time, in 2017, the four-day event will take place in Umeå, 29 May – 1 June 2017.

Copenhagen Data Exchange – den nye danske databørs for BIG DATA!

man 29 maj | Ingeniørforeningen, IDA : Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Data er det 21. århundredes brændstof, og hvordan kan vi bruge dette brændstof til innovation? Hitachi har siden april 2015 udviklet en databørs i et tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og CLEAN til at nyttiggøre de enorme mængder af offentlige data.

Pool competencies and research community engagement

tir 30 maj | Umeå Folkets Hus, Sweden

Modern research requires novel digital services and competences that combine software, tools, data and computing across different institutions and across heterogeneous environments.

Introduktion til anvendt statistik og R for Ph.d. studerende

man 05 jun | DTU Lyngby

Kurset har to dele. Først er der en uge med forelæsninger og øvelser. Derefter en periode på to uger hvor deltagererne analyserer egne data under supervision og afslutter med en rapport. I projektperioden vil der være gruppemøder med vejlederen.

Scientific Computing using Python - High Performance Computing in Python

tir 06 jun | Aalborg University

Many research projects involve scientific computing for analyzing [big] data and/or simulating complex systems. This makes it necessary have a systematic approach to obtaining well-tested and documented code.

Cookies by AU Library: Introduction to LARM

tir 06 jun | AU Library, Nobelparken, Aarhus University

The talk is part of AU Library’s program ‘Cookies by AU Library’ which highlights services offered to researchers. Coffee, tea and cookies will be served. LARM.fm is an online platform where university researchers, teachers, and students have access to a huge archive of Danish radio and television shows.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold