Nyhedsbrev april 2018: DeiC udvider internationale aktiviteter | DKCERT Trendrapport 2018 | DeiC konference 2018 indkalder præsentationer

Af Sanne Holm , 26/04/18
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, april 2018.

I dette nyhedsbrev fortæller vi om, at DeiC udvider internationale aktiviteter på baggrund af en ekstra bevilling. DKCERT Trendrapport 2018 er netop udkommet. Og så kan man komme med forslag til indlæg på efterårets DeiC konference i Fredericia.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


DeiC udvider internationale aktiviteter

En ekstra bevilling giver DeiC mulighed for at udvide aktiviteterne inden for datamanagement og internationalt engagement. I forbindelse med at DeiCs bestyrelse blev forlænget til udgangen af 2019, sendte den et oplæg til økonomisk behov i perioden til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

DeiC modtog på baggrund af oplægget ultimo december 2017 en bevilling på 3,5 mio. kr. til finansiering af udviklingsaktiviteter i 2018. Midlerne skal primært anvendes til fortsat udvikling af datamanagement og deltagelse i internationale projekter vedrørende blandt andet open science.

Færre sikkerhedshændelser og mere ransomware i 2017

DKCERT behandlede færre sikkerhedshændelser i 2017 end året før, viser DKCERT Trendrapport 2018. Med 4.736 sikkerhedshændelser faldt mængden af sager behandlet af DKCERT i 2017 med 45 procent. Det fremgår af DKCERT Trendrapport 2018, som netop er udsendt.

Det gamle forskningsnetudstyr går på pension

Efter næsten ti års drift er forskningsnettets Alcatel-udstyr pillet ned. I løbet af 2017 blev hele infrastrukturen i forskningsnettet udskiftet. Nyt udstyr fra israelske ECI, der blev leveret af Ericsson, blev sat i drift. Efterhånden som forbindelse efter forbindelse blev taget i brug, gik DeiCs teknikere i gang med at pille det gamle udstyr ned.

DeiC konference 2018 indkalder præsentationer

Arrangørerne af efterårets DeiC konference indbyder interesserede til at holde præsentationer inden for emnet ”Show me your tools”. Her har du mulighed for at fortælle om dine applikationer og værktøjer inden for netværksovervågning, HPC, datamanagement eller sikkerhed. Men andre emner er også velkomne. Deadline er den 3. maj.

Erik Huizer, GÉANTGÉANT udnævner Erik Huizer til direktør

Den midlertidige direktør for GÉANT bliver fastansat. Bestyrelsen for de europæiske forskningsnets paraplyorganisation GÉANT har udnævnt Erik Huizer til CEO (Chief Executive Officer). Han har haft jobbet på midlertidig basis, siden forgængeren Steve Cotter forlod det i juli sidste år.

Erik Huizer har mange års erfaring i forskningsnetverdenen. Før han kom til GÉANT, var han teknisk direktør for det hollandske forskningsnet, SURFnet.

Internationalt samarbejde giver 800 gigabit over Atlanten

En samarbejdsaftale mellem to internationale forskningsnetorganisationer giver øget båndbredde og driftssikkerhed for transatlantiske forbindelser.

Organisationerne Advanced North Atlantic (ANA) og Networks for European, American, and African Research (NEAAR) har indgået en samarbejdsaftale. Den har form af et Memorandum of Understanding, der senere kan føre til mere konkret samarbejde.

Aftalen indebærer, at organisationerne deler kapacitet, yder backup-kapacitet til hinanden og driver udvekslingspunkter med høj båndbredde.

NeIC indkalder input til strategiplan

Det nordiske e-infrastruktursamarbejde NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) har igangsat en strategiproces, der skal fastlægge fremtidige mål for e-infrastrukturen i Norden. I den forbindelse inviterer NeIC alle nordiske forsknings- og e-infrastrukturorganisationer til at komme med input til strategien.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2018


eScience Vidensportal

Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.


Søg støtte til kurser i eScience

Ratatosk Mobility Enhancement Programme under NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) støtter kompetenceudvikling for ansatte ved nordiske forskningsinstitutioner inden for forskning og/eller personer, der arbejder med forskningsstøtte. 


Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på Abacus, SDU

DeiC Nationale eScience Center på Syddansk Universitet tilbyder support til at få nye HPC-brugere i gang. Forskere på danske universiteter kan ansøge om at et projekt bliver et DeiC National Pilot Projekt på DeiC National HPC Center, SDU. Et nationalt eScience-projekt vil få gratis teknisk support og regnetimer.

Bliv pilotprojekt på Computerome, DTU

DeiC National eScience Center offers support to get new HPC users started. Researchers at any Danish university may submit a call of interest for a project to become a DeiC National eScience Pilot Project at DeiC National LifeScience Supercomputer, DTU. A national eScience pilot project is granted up to forty hours of technical support and 10,000 compute node hours.

Bliv pilotprojekt på Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek

DeiC Nationale Kulturarvscluster har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Via Det Kgl. Bibliotek tilbydes en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og et projektforløb. Dette betyder fx, at et forskningsprojekt ikke behøver at have kompetencer inden for udnyttelse af HPC eller de konkrete digitale samlinger Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold