Nyhedsbrev april 2017: Leverance af netudstyr er accepteret | WAYF sætter rekord | Vær vært for en BoF

Af Torben B. Sørensen , 26/04/17
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, april 2017.

I april måneds nyhedsbrev kan vi fortælle, at DeiC har accepteret leverancen af det nye optiske udstyr til forskningsnettet. Vi er så småt gået i gang med at tage det i brug. Der er mulighed for at søge om regnetid på de store supercomputere i PRACE - husk, at eventuel tildelt regnetid er ganske gratis. Og så kan man komme med forslag til emner til BoF-sessioner på efterårets DeiC konference.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


DeiC accepterer leverance af netværksudstyr

DeiC har accepteret leverancen af optisk transmissionsudstyr til forskningsnettet. I de kommende måneder bliver udstyret fra israelske ECI sat i drift. Salgsdirektør Majbritt Klitgaard, Ericsson, og Martin Bech, DeiC, underskrev aftalen om accept af leverancen hos DeiC i Lyngby.

Majbritt Klitgaard, Ericsson, og Martin Bech, DeiC

Logins via WAYF satte rekord i januar

WAYF formidlede næsten 2,5 millioner logins i årets første måned. Med 2.429.641 indlogninger satte WAYF rekord i januar 2017. Det er det hidtil højeste antal, siden WAYF gik i drift i 2008.

Graf over indlogninger via WAYF

740 gigabit over Atlanten er første skridt mod global netværksstandard

Forskere har nu adgang til en samlet båndbredde på 740 gigabit/s mellem Europa og Nordamerika. Da netværksforbindelserne overholder kravene i Global Network Architecture-specifikationen, vil det blive enklere i fremtiden at udvide nettet med flere forbindelser.

Kort over internationale forbindelser

Vær vært for en BoF på DeiC konferencen

DeiC indkalder emner til BoF-sessioner på efterårets DeiC konference. BoF (Birds of a Feather) er en lille konference i konferencen, hvor folk med interesse i et bestemt emne mødes for at tale om det. Nu har du chancen for at foreslå et emne - og måske ligefrem selv stå for en BoF om det. Billedet er fra en BoF om HPC-scheduleren Slurm ved sidste års DeiC konference.

BoF om Slurm på DeiC konference 2016

Søg om regnetid på PRACE-supercomputerne

PRACE har åbnet for ansøgninger til den 15. uddeling af regnetid på store europæiske supercomputere. Forskere ved danske institutioner kan søge om regnetid hos PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Ansøgningerne bedømmes ud fra projektets videnskabelige værdi.

Workshop om musik over netværk åbnede i København

Radiohuset på Frederiksberg dannede i begyndelsen af april ramme om en international workshop om musik, dans, skuespil og andre former for optræden over højhastighedsnetværk. Workshoppens deltagere fik også lejlighed til at overvære en performance, hvor teknologiens muligheder blev demonstreret i praksis. Her spillede musikere i Danmark live sammen med musikere i London, mens dansere på scenen i Radiohuset dansede med dansere i Barcelona.

Performance over netværk

Danskernes informationssikkerhed 2016, forsideDKCERT kortlægger danskernes informationssikkerhed

DKCERT har udarbejdet en rapport om status for informationssikkerhed hos offentligt ansatte, medarbejdere i det private erhvervsliv og private borgere.

"Danskernes informationssikkerhed 2016" viser, at danskerne har problemer med at få taget sikkerhedskopi af deres data. Det er et problem, når godt otte procent rammes af ransomware, der sletter eller krypterer deres data.

DKCERT har udarbejdet rapporten for Digitaliseringsstyrelsen.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2017


TræningskurserTil kalenderen

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Træningskurser


Computing with data using R

ons 26 apr | Aalborg University

Most quantitative research projects involve both case-specific programming tasks as well as data analysis of a more standard nature. When working with quantitative data it is moreover essential to be able to do so in a systematic and reproducible manner with trustworthy software.

Machine Learning

ons 26 apr | Aalborg University

Machine learning is concerned with the development of computer programs that allow computer (or machine) to learn from examples or experiences. Machine learning is of interdisciplinary nature, with roots in computer science, statistics and pattern recognition.

Beskyt virksomhedens personfølsomme data: Sådan kommer du igang med med den nye persondataforordning

ons 26 apr | Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Få viden om hvad persondataforordningen betyder for din organisation og hvordan I skal varetage følsomme data fremadrettet! Den 25. maj 2018 træder en ny lovgivning om beskyttelse af persondata i kraft.

Excel (Advanced)

tor 27 apr | Aarhus University

This course will be based on basic knowledge on Excel and will emphasize a deeper understanding of the possibilities regarding the use of tables and Pivot-tables while introducing macros and basic VBA-programming.

Cleaning Messy Data - Introduction to Openrefine and SQLite

tor 27 apr | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461

How to use OpenRefine to easily structure, uniform and rectify data, using various "real life" examples. And what to do with those data afterwards? Get a glance at SQLite – a serverless database software: how to easily create a database.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold