Nyhedsbrev marts 2017: Rekorddeltagelse i workshop | Forskere lærer systemudvikling | Supercomputer efterprøver matematisk bevis

Af Torben B. Sørensen , 29/03/17
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, marts 2017.

I dette nyhedsbrev fortæller vi om en international succes: Rekordmange kommer til en workshop i København om, hvordan optrædende kunstnere kan udnytte højhastighedsnetværk til at spille eller danse sammen over videoforbindelser. Det nyeste indslag i podcast-serien "Supercomputing i Danmark" handler om, hvordan en supercomputer blev brugt på en usædvanlig måde til at efterprøve et matematisk bevis.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


Rekordmange deltager i workshop om musik over netværk

80 deltagere fra 28 lande kommer til København for at høre om musik og optræden over forskningsnet ved Network Performing Arts Production Workshop (NPAPW). Begge tal er rekord.

Det er første gang, en NPAPW-workshop holdes i Danmark. Deltagerne får mulighed for at høre om seneste udvikling inden for de videokonferencesystemer og andre teknologier, der gør det muligt at optræde live via netværk på tværs af landegrænser. Der bliver også to performances, der demonstrerer teknologien i praksis.

Performance over netværk

Kursus lærer forskere at udvikle software

Et gratis kursus tilbyder forskere at lære effektive metoder til at udvikle software alene og i grupper. På tre dage kan forskere lære, hvordan de bruger moderne værktøjer og metoder til at udvikle den software, de bruger i deres forskning. Formålet med kurset, der hører under det nordiske CodeRefinery-projekt, er at øge kvaliteten af videnskabelig software.

Podcast: Supercomputer efterprøver verdens største matematiske bevis

Supercomputeren Abacus 2.0 har på et par døgn løst en opgave, som det ville tage menneskelige matematikere 10 milliarder års koncentreret læsning at gennemføre. Den seneste podcast på kanalen "Supercomputing i Danmark" fortæller om arbejdet med at efterprøve et matematisk bevis.

WAYF inviterer til erfa-møde i Aalborg

Brugere af WAYF-tjenesten mødes i Aalborg på fredag for at udveksle erfaringer. Erfa-mødet er det femte, WAYF (Where Are You From) inviterer til. På dagsordenen er nyt om tjenester og trafik samt andet nyt siden sidst.

Referat fra bestyrelsesmøde

Referatet af det seneste bestyrelsesmøde i DeiC er nu tilgængeligt. Bestyrelsen er (fra venstre) bestyrelsesformand Børge Obel, John Renner Hansen, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Malou Aamund, Karen Skovgaard-Petersen og Peder Thusgaard Ruhoff.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2017


TræningskurserTil kalenderen

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Træningskurser


Persondataforordningen

lør 01 apr | IT-Universitetet, København

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan virksomheder kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til medarbejdere, som har ansvaret for at implementere forordningen med begrænsede ressourcer og til mindre virksomheder.

Datamanagement plan and responsible handling of research data

tir 04 apr | SDU, Odense

The aim of the course is to create a datamanagement plan for your PhD project, give insights into how datamanagement supports research projects, and provide considerations and instruments to carry through data documentation and data control of research data.

Github, Python og Natural Language Processing

tir 04 apr | HUM: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112, 2300 København S

Studiegruppen er åben for alle studerende og ansatte ved KU, som er interesseret i at blive bedre rustet til at samarbejde med programmører, bruge computeren som redskab til tekstanalyse og få indblik i de problematikker, der knytter sig til digital tekst. 

EU persondataforordningen - Få overblik og indblik på én dag

ons 05 apr | Teknologisk Institut - Taastrup

EU persondataforordningen er nu vedtaget. Få indblik i hvad dette betyder for din virksomhed, herunder hvordan du bør forholde dig til forordningens krav, og hvordan disse implementeres i praksis.

Data Scientist Training for Librarians afholder workshop om programmering

ons 05 apr | DTU Library, Lyngby, København

Er du bibliotekar eller bibliotekarstuderende og novice ud i programmering, giver det DEFF-medfinansierede Data Scientist Training for Librarians (DST4L) dig nu muligheden for at blive bedre. Workshoppen vil indeholde praktisk træning i det populære programmeringssprog Python.

O.K. COMPUTER?

tor 06 apr | Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Data, digitale kompetencer og teknologisk udvikling har allerede stor betydning for forretning, uddannelse og forskning. Men er Danmark klar til at sige o.k. computer? Kom og deltag når Dansk Erhverv og ITB sætter fokus på, hvad der skal til for at imødekomme efterspørgslen.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.


Relaterede nyheder

Relateret indhold