Nyhedsbrev marts-april 2015: Supercomputer indviet | Australsk samarbejde | DeiC evalueres

Af Torben B. Sørensen , 14/04/15
Nyhedsbrev fra DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - marts-april 2015

I dette nyhedsbrev fra DeiC fortæller vi om indvielsen af supercomputercentret på SDU i Odense. Et samarbejde med udviklere på den anden side af jordkloden skal give forskere nem adgang til at lagre og dele data. Du kan også læse om efterårets DeiC konference 2015, hvor du har mulighed for at deltage med en lightning talk eller poster-præsentation. Endelig går arbejdet med at evaluere DeiC nu i gang.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


DeiC og SDU indvier supercomputer i Odense

Tirsdag den 24. marts indviede Syddansk Universitet (SDU) DeiC Nationale HPC Center i Odense. Centeret består af en supercomputer med 9.408 processorkerner og en teoretisk ydeevne på 582 teraflop/s (billioner udregninger med flydende komma i sekundet).

Abacus 2.0 blev navnet på supercomputeren. Universitetet havde udskrevet en konkurrence om at navngive computeren, og valget faldt på Abacus 2.0 - abacus betyder en kugleramme.

Computeren blev startet ved, at universitetsdirektør Karen Heebøl og bestyrelsesformand Børge Obel fra DeiC trak i et håndtag, der åbnede for strømmen.

Læs artikel


DeiC samarbejder internationalt om infrastruktur til forskningsdata

DeiC har indledt et udviklingssamarbejde med det australske forskningsnet, AARNet (Australia’s Academic and Research Network). De to organisationer udvikler i fællesskab software, der gør det let for forskere at lagre og dele forskningsdata på tværs af institutter og universiteter.

På den danske side handler samarbejdet om pilotprojektet Data.deic.dk, der skal demonstrere mulighederne i et storage-system målrettet mod forskere.

Læs artikel


Deltag i DeiC konferencen til oktober

Den 6. og 7. oktober mødes netværks- og it-folk fra forsknings- og uddannelsesverdenen til DeiC konference 2015. Det foregår på Comwell Middelfart.

Programmet kommer til at byde på indlæg om netværk, supercomputing, datamanagement og andre emner inden for e-infrastruktur.

Interesserede kan tilmelde sig nu.

Hvis man har lyst til at holde en lightning talk eller præsentere en poster på konferencen, kan man også melde sig.

En lightning talk er et indlæg på højst fem minutter med maksimalt syv slides. Det er en mulighed for at give en hurtig appetitvækker til et spændende forskningsemne, indkalde kommentarer til et aktuelt spørgsmål eller efterlyse potentielle samarbejdspartnere til et projekt.

Læs artikel om lightning talks

DeiC konference 2015


Panel skal evaluere DeiC

Et uafhængigt panel skal i de kommende måneder evaluere DeiC. Det er en del af aftalen med universiteterne om etableringen af DeiC tilbage i 2012. Rapporten er bestilt af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Panelet skal overordnet svare på, om DeiCs initiativer understøtter udviklingen af eScience i Danmark. Vurderingen skal tage udgangspunkt i DeiCs mandat.

Evalueringspanelet er netop udpeget. Formand bliver Arne Sørensen, tidligere it-chef på Statsbiblioteket.

Læs artikel


Projekt giver overblik over undervisningsmaterialer

Et pilotprojekt under GÉANT Association har udviklet software til at give overblik over frit tilgængelige undervisningsmaterialer.

Projektet OER Portal handler om Open Education Resources. Begrebet dækker over materialer, der er frit tilgængelige og altså ikke er beskyttet af ophavsret eller licensbetingelser.

Projektet har udviklet to programmer, der dels indsamler metadata om materialerne, dels præsenterer dem på en webportal.

Læs artikel


logo GEANTGÉANT søger topchef

GÉANT Association søger en CEO (Chief Executive Officer), der skal stå for den daglige ledelse af organisationen.

GÉANT Association, der blev dannet sidste år ved fusionen af TERENA og DANTE, er paraplyorganisation for de europæiske forskningsnetværk. Organisationen driver det pan-europæiske GÉANT-netværk.

Læs artikel


DeiC årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2015


Til kalenderen - konferencer på vej

NeIC Conference 2015
5.-8. maj 2015, Espoo, Finland

TERENA Networking Conference 2015
15.-18 juni 2015, Porto, Portugal

NORDUnet Technical Workshop 2015
15.-17. september 2015, København

DeiC konference 2015
6.-7. oktober 2015, Middelfart


eSciencekurser

Digitale metoder i humanistisk forskning
20. april 2015, Festsalen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Hvad kan digitale metoder gøre for humanistiske forskere? I stigende omfang bliver det muligt ved hjælp af digitale metoder at arbejde anderledes med sine forskningsspørgsmål.

På seminaret præsenteres DIGHUMLAB, som er den nationale forskningsinfrastruktur for humaniora, af en række forskere. Om eftermiddagen er der en ”café”, hvor forskere og andre demonstrerer, hvordan de har opnået nye forskningsresultater ved at anvende digitale værktøjer og forskningsinfrastruktur. I caféen bliver der  mulighed for at prøve forskellige værktøjer hands-on.

Øvrige seminarer på vej fra DeiC Kompetencecenter

  • Tværfagligt seminar om eScience, AAU - ca. slutningen af maj
  • Tværfagligt seminar om eScience, RUC - ca. slutningen af maj
  • National temadag om "jura i forskningen" i samarbejde med bl.a. UBVA

Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

PRACE Training Portal

Øvrige kurser og seminarer

DeiC opdaterer løbende informationer om relevante kurser og seminarer inden for eScience.

eScience-seminarer og kurser


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Relaterede nyheder

Relateret indhold