Nyhedsbrev marts 2014

Af Gitte Julin Kudsk , 03/03/14
Nyhedsbrev fra Danish e-Infrastructure Cooperation - marts 2014

Med (forårs-)spirende aktiviteter kommer DeiC tættere på interessenter og brugere. Vi byder velkommen til Styregruppen for National Data Management, - ligesom vi for kort tid siden har haft de første møder i eScience komiteen, HPC TekRef og WAYF CAB. Vi indbyder til seminar om digitale metoder i forskning, til workshops og konferencer, vores egne og i samarbejde med andre. Vi glæder os til at møde jer alle sammen, og høre om jeres brug og forventninger til eInfrastruktur til forskning. 

God fornøjelse med læsningen!

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra DeiC kan det afmeldes her.

 

 

 

©colourbox

Seminar: Digitale metoder i humanistisk forskning

DeiC inviterer den 27. marts 2014 sammen med Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og DIGHUMLAB til seminar: Digitale metoder i humanistisk forskning.
Seminaret er åbent for alle interesserede.

Formålet med seminaret er at give forskere fra humaniora nogle gode eksempler på, hvad man kan bruge digitale metoder til i sin forskning og forskningsbaserede undervisning.

Workshops med fokus på eduroam

DeiC afholdt i februar 2 workshops om eduroam. Deltagerkredsen var netværksansvarlige og teknikkere fra de tilsluttede institutioner. Workshoppen blev afholdt i Vest på Aarhus Universitet og i Øst på DTU.

 

Programkomite for DeiC konference 2014
Programkomiteen til fastlæggelse af programmet for årets DeiC konference er nedsat. Glæd dig til at opleve resultatet den 30. september - 1. oktober.

 


 ©colourbox

Styregruppen for National Data Management nedsat

Rektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt Statens Arkiver har udpeget medlemmer til Styregruppen for National Data Management, der får ansvaret for at udarbejde strategi, handlingsplaner og økonomiske estimater for en række strategiske indsatsområder på datamanagement området. DeiC og DEFF har taget denne udpegning til efterretning og nedsat styregruppen på baggrund heraf.

 

 

 ©colourbox

Fremtiden for tjenesterne om ophavsret i forskning og undervisning
DeIC har sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) gennem årene drevet forskellige tjenester og aktiviteter om ophavsret.
UBVA driver fra 2014 tjenesterne videre på to selvstændige portaler.  

 

Martin Bech valgt som ny formand for TF-MSP
Martin Bech er blevet formand for den TERENA-arbejdsgruppe, der har fokus på udvikling af tjenesteporteføljen for forskningsnet. Gruppen anvendes blandt andet til gensidig inspiration om nye tjenester, anvendelse af nettet mm, til gavn for brugerne.

Billedet er fra en antik sporvogn i Wien i forbindelse med det seneste møde i TF-MSP (der i øvrigt står for Task Force on Managing the Service Portefolio).

 

PRACE: 9th Call for Proposals
PRACE har åbnet for ansøgninger til TIER-0 ressourcer.

Ansøgningsfrist er 25. marts 2014 kl. 12.00.

 

©colourbox

Konference: Digital Threats and Solutions
WAYF inviterer i samarbejde med InfinIT, IDA-IT og DI ITEK til konferencen: Digital Threats and Solutions - med  Bruce Schneier og Mikko Hypponen som hovedtalere.

Konferencen afholdes den 20. marts i København.

Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.
Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Konferencer i 2014
DeiC konference 2014: 30. september - 1. oktober i Middelfart 
TERENA Networking Conference 2014: 19-22 maj i Dublin
NORDUnet Conference 2014: 23-25 september i Uppsala
SC-14: 16 - 21 November New Orleans

Relaterede nyheder

Relateret indhold