Nyhedsbrev januar 2016: Flyvinge i PRACE-supercomputer | Netværk ser på juraproblemer | Ny Kaltura

Af Torben B. Sørensen , 26/01/16
Nyhedsbrev fra DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - januar 2016

I dette nyhedsbrev fra DeiC har vi flere nyheder om det europæiske supercomputersamarbejde PRACE. Forskere fra DTU fortæller om et optimeringsprojekt, der kun var muligt at gennemføre takket være PRACE-samarbejdet. Studerende indbydes til at deltage i konkurrencen om at arbejde et par måneder på et af de store supercomputercentre. Og Danmark fortsætter i PRACE, selvom prisen er tidoblet.

Derudover har vi også mere lokalt nyt, blandt andet om et netværk, der vil gøre noget ved de problemer, regler og love kan give den digitale forskning.

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

Danmark øger investering i PRACE

Danmark fortsætter sit medlemskab i det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) og øger investeringen til godt fem millioner kroner i år.

Medlemskabet giver danske forskere adgang til at regne på kæmpestore supercomputere rundt om i Europa. Endvidere får danske forsknings- og infrastrukturorganisationer mulighed for at deltage i den næste implementeringsfase af PRACE-samarbejdet.

Danmark øger investering i PRACE

©Colourbox

Danske forskere optimerer en hel flyvinge på en fransk supercomputer

Gennem PRACE-programmet fik forskere fra DTU adgang til en supercomputer stærk nok til at optimere en flyvinge opdelt i en milliard elementer. Det er første gang, at det er lykkedes at modellere en flyvinge med så mange detaljer.

Forskerne kørte deres beregninger i 12 millioner CPU-timer på op til 30.000 processorer. Det lod sig gøre, fordi Danmark deltager i det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Danske forskere optimerer en hel flyvinge på en fransk supercomputer

Workshop om jura i digital forskningNetværk behandler jura i digital forskning

Forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab støder ofte på problemer med ophavsretslovgivning og persondataloven, når de anvender digitale værktøjer og metoder. Det kom frem på en workshop den 18. januar, som DeiC havde arrangeret sammen med UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) og DigHumLab.

I forbindelse med workshoppen blev et nyt netværk etableret: Netværket for forskning, etik og jura skal se på de juridiske problemstillinger, som moderne forskning møder.

Formålet med netværket er at synliggøre det arbejde, der allerede sker inden for forskningsetiske og juridiske problemstillinger. Det gælder for eksempel Forskerportalen, som UBVA står bag, og arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management og andre ERFA-grupper.

Søg om regnetid på Abacus 2.0

Abacus 2.0Forskere fra alle universiteter i Danmark kan nu søge om regnetid på supercomputeren Abacus 2.0 på Syddansk Universitet. Tiden vil blive tildelt i perioden fra marts til og med juni.

Forskerne skal betale for den tid, de får tildelt, ud fra prislisten.

Ansøgninger om regnetid skal være indgivet senest den 1. februar kl 12.

Søg om regnetid på Abacus 2.0

Danskerne genbruger passwords i stor stil

En ny undersøgelse viser, at hver anden dansker bruger det samme password til flere tjenester på nettet. Det øger risikoen for, at hackere får fat i private data.

57 procent af danske borgere bruger det samme password til flere online tjenester. Det fremgår af rapporten Borgernes informationssikkerhed 2015, som sikkerhedsorganisationen DKCERT har udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen.

Danskerne genbruger passwords i stor stil

DeiC konferencen kommer til efteråret

Den traditionsrige DeiC konference er i år flyttet til Kolding efter flere år i Middelfart, Konferencen finder sted den 4.-5. oktober 2016 på Comwell Kolding.

Til at fastlægge indholdet på konferencen har DeiC nu nedsat en programkomite.

DeiC konferencen kommer til efteråret

DeiC fremlagde på international workshop om cloud-tjenester

DeiC deltog med ikke færre end tre indlæg på en international workshop i Züric

Bag workshoppen "Cloud Services for Synchronisation and Sharing" stod CERN (European Organization for Nuclear Research) og ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule). Workshoppen foregik i Zürich den 18.-19. januar.

DeiC fremlagde på international workshop om cloud-tjenester

PRACE Summer of HPCPRACE indbyder til sommerkonkurrence

Det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) indbyder studerende til Summer of HPC. De udvalgte deltagere får mulighed for at bruge et af de store supercomputercentre i PRACE-samarbejdet.

Formålet med programmet er at introducere kommende forskere til supercomputernes muligheder. 20 studerende fra hele Europa får betalt rejsen til et supercomputercenter samt  to måneders ophold på centret.

Under opholdet skal de studerende arbejde på forskningsprojekter, der kører på PRACE-installationen. Som afslutning skal de producere en rapport, en visualisering eller en video om de resultater, de har opnået. De to bedste fremlæggelser vinder en pris,

PRACE indbyder til sommerkonkurrence

Udvalg ser på DeiCs fremtid

Rektorkollegiet har nedsat et udvalg, der skal klarlægge universiteternes ønsker til fremtiden for DeiC.

Mandatet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) i den nuværende form udløber med udgangen af 2016. Inden 1. juli 2016 skal der indgås en aftale om, hvorvidt og hvordan aktiviteterne skal føres videre.

Til det arbejde har Rektorkollegiet under Danske Universiteter nedsat et udvalg under ledelse af rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.

Udvalg ser på DeiCs fremtid

NORDUnet-konference indkalder forslag til temamøder

Har du lyst til at diskutere et emne med andre interesserede under efterårets NORDUnet Conference i Helsinki? Så er der nu mulighed for at indsende forslag.

Arrangørerne har åbnet for forslag til såkaldte Birds of a Feather-sessioner. Det er uformelle sessioner, hvor deltagerne kan diskutere et emne, de er interesserede i.

NORDUnet-konference indkalder forslag til temamøder

Logo for Kaltura Workshop introducerer ny version af Kaltura

I denne måned opgraderer NORDUnet Kaltura til den nye Jupiter-version. Dermed får brugerne på alle de nordiske forskningsnet adgang til de nye funktioner.

Kaltura er en medieserverplatform, som NORDUnet driver, og som leveres gennem de nordiske forskningsnet - i Danmark via DeiC.

Workshop introducerer ny version af Kaltura

DeiC årshjul ©colourbox

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2016

AktiviteterTil kalenderen

DeiC eScience Vidensportal tilbyder en løbende oversigt over seminarer og konferencer om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Aktiviteter

 

1st LEARN workshop ‘Embedding Research Data as part of the research cycle’

fre 29 jan | Senate House, Malet St, London, UK

Conference and 1st Annual Meeting of the Association for Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN)

tir 15 Mar | Oslo, Norway

DHN would like to receive submissions for papers, posters, project presentations, panels and thematic sessions from all disciplines within the Arts and Humanities as well as from neighboring disciplines, e.g. the social sciences, anthropology, computer science, and library and information science....

PRACE Scientific and Industrial Conference

tir 10 maj | Prague, Czech Republic

The conference will bring together experts from academia and industry who will present their advancements in HPC-supported science and engineering. The Call for Contributions is open from 2 November through 29 November 2015, 12:00 (noon) CET

What have we learned from five years of Computational Humanities?

fre 20 maj | Amsterdam, Holland

On 20 May 2016, we will be holding a one-day event to mark the end of the ‘Computational Humanities’ projects. During the morning, members of each of the project teams will present key findings and provide hands-on sessions so that we can all explore the data, tools and results they have developed...

Annual Digital Humanities Conference 2016

tir 12 jul | Kraków, Poland

Digital Humanities 2016 conference will take place in Kraków, Poland; this is only the second time (after Debrecen 1998) that the conference comes to Central/Eastern Europe. The region’s rich past and its recent rapid growth has inspired the conference theme, ‘Digital Identities: the Past and the...

Øvrige konferencer

TNC16

International konference om forskningsnet arrangeret af GÉANT.

12.-16. juni 2016, Prag, Tjekkiet

Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

PRACE Training Portal

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

CLARIN-DK: Kurser inden for digital humaniora og CLARIN-EU: Events

DigHumLab: Kurser inden for digital humaniora

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.

Grundkurser i ophavsret

Kurser om forskning, etik og jura

Kurser om ophavsret, databaser og licensaftaler

 

Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.
 

Facebook
LinkedIn
Twitter

 

Relaterede nyheder

Relateret indhold