DeiC indbyder til pilotprojekter på supercomputer

Af Torben B. Sørensen , 08/06/15
DeiC Nationale HPC Center på Syddansk Universitet er i drift. For at få brugere fra de nye fagområder ind indbyder DeiC til, at forskere kan indsende interessetilkendegivelser om pilotprojekter, der vil anvende anlægget.

DeiC Nationale HPC Center på Syddansk Universitet går nu i drift. Efter nogle måneders testkørsler er centeret klar til at tage imod brugere – både erfarne HPC-brugere og nye forskere, der opfordres til at byde ind med forslag til pilotprojekter.

”Testfasen er gået godt. Vi har luget ud i de småfejl, der altid vil være, når man tager et nyt system i brug. Nu glæder vi os til at byde brugerne velkommen,” siger Jens Svalgaard Kohrt, DeiC SDU.

HPC-anlægget (High Performance Computing) Abacus 2.0 i Odense er en supercomputer med knap 400 noder (computerenheder). Den skal både bruges af de naturvidenskabelige fag, der har mange års erfaring med HPC, og humaniora og samfundsfag, som typisk er begyndere på området.

For at få brugere fra de nye fagområder ind indbyder DeiC til, at forskere kan indsende interessetilkendegivelser om pilotprojekter, der vil anvende anlægget. Hvis et pilotprojekt bliver udvalgt, får det gratis adgang til 1.000 regnetimer samt op til otte timers konsulentbistand fra HPC-eksperterne på SDU.

Åbent for alle universiteter

Tilbuddet er åbent for alle forskere på danske universiteter. Der vil blive udloddet 25 pilotprojekter.

”Jeg regner med, at tilbuddet især vil være interessant for forskere, der allerede har et projekt kørende på deres egen pc. Hvis programmet tager for lang tid der, eller hvis de gerne vil behandle større mængder data, kan vi hjælpe dem med at flytte det over på HPC-anlægget,” siger Jens Svalgaard Kohrt.

De 1.000 regnetimer gælder for én node. Hvis et forskningsprojekt bruger 250 noder, er den gratis tid således brugt op på fire timer. Omvendt kan et projekt med få noder køre i lang tid.

”For nogle forskere er det rigeligt at få en enkelt node. Så kan de flytte et program fra deres egen laptop over til Abacus, hvor det kan køre, indtil beregningen er færdig,” siger Jens Svalgaard Kohrt.

Interesserede forskere kan indsende interessetilkendegivelser via en webformular (se link nedenfor). Her skal de beskrive projektet, hvilke programmer og data det forventes at bruge, teamet bag det og hvilke HPC-resurser de regner med at bruge.

I samarbejde med SDUs HPC-eksperter vurderer DeiC henvendelserne og udvælger pilotprojekter. Det sker blandt andet ud fra en vurdering af, om pilotprojektet udgør en ny type anvendelse af HPC, og om det kan føre til flere forskningsprojekter med HPC.

Deltagerne i pilotprojekterne forpligter sig til at dele deres erfaringer fra HPC-projektet i relevante fora.

”Deltagerne bliver udnævnt til HPC-frontrunners inden for deres forskningsfelter. Vi opfordrer dem også til at deltage aktivt i DeiCs nationale eScience Vidensportal, der ventes lanceret i efteråret,” siger kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen, DeiC.

Regnetid er uddelt

For erfarne HPC-brugere har SDU kørt en intern ansøgningsrunde om regnetid. Der er foreløbig uddelt regnetid frem til februar næste år, men kun for en del af timerne på maskinen. Så der er plads til flere brugere.

Aarhus Universitet og Aalborg Universitet er med til at finansiere HPC-anlægget ved at garantere køb af regnetid. Forskere fra disse universiteter kan kontakte deres lokale HPC-repræsentanter for information om, hvordan de søger om regnetid på systemet. Kontaktperson for Aalborg Universitet er lektor Josva Kleist, kleist@cs.aau.dk. Kontaktperson for Aarhus Universitet er professor Jeppe Olesen, jeppe@chem.au.dk

Læs mere

Relaterede nyheder