Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

Af Torben B. Sørensen , 24/05/16
DeiC støtter fire pilotprojekter inden for forskningsdatamanagement med i alt fem millioner kroner.

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

  • VDM: Video Life Cycle Data Management – kr. 800.000.
  • NSAS: National Science App Store – kr. 1.400.000.
  • ScienceCloud4Cities: International Infrastructure Integration of DK Science Cloud for Smart Cities – kr. 1.400.000.
  • ActionableBiomarkerDK: Danish Infrastructure for Storing and Updating Actionable Biomarkers in Human Disease – kr. 1.400.000. 

Projektet Electronic Lab Book blev ikke støttet, men bliver i stedet medfinansieret med midler fra aktivitetspuljen fra DEFF.

Et andet forslag var oprindelig tænkt som pilotprojekt, men bliver i stedet støttet som en aktivitet: Digital DM Guide.

Fire ansøgninger fik ikke støtte.

Yderligere information om projekterne

VDM: Video Life Cycle Data Management

Projektet skal udvide den eksisterende multimedia-platform Edumedia med datamanagement-funktioner. Det omfatter blandt andet mere avancerede metadata og mulighed for at dele fortrolige data mellem forskere. Endvidere skal Edumedia integreres med DanPID, så mediefiler kan udstyres med langtidsholdbare identifikatorer (Persistent IDentifiers).

I projektet indgår Aalborg Universitet, Statsbiblioteket, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

NSAS: National Science App Store

Projektet er et bud på en national open science cloud, der skal udvikle en generisk app-container til dataanalyseapplikationer. Der skal også udvikles integration mellem data.deic.dk og Abacus 2.0, så data frit kan flyde begge veje. Endvidere skal systemet integreres med Zenodo.

I projektet indgår Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

ScienceCloud4Cities: International Infrastructure Integration of DK Science Cloud for Smart Cities

Det strategiske forskningscenter CITIES (Centre for IT–Intelligent Energy System in Cities) vil udvikle et koncept for en national infrastruktur til near realtime-opsamling af big data. Det omfatter en prototype til datalagring baseret på OwnCloud og et system til behandling af de opsamlede data. Integration med DataCite og Zenodo skal tilføje langtidsholdbare identifikatorer (DOI'er, Digital Object Identifier).

I projektet indgår Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

ActionableBiomarkerDK: Danish Infrastructure for Storing and Updating Actionable Biomarkers in Human Disease

Biomarkører er data, der kan være med til at diagnosticere en sygdom. Projektet ser på de biomarkører, der kan hentes ud fra genomer. Det skal hjælpe med at give overblik over biomarkører, der i dag er spredt over mange databaser rundt om i verden. Det bygger på DeiCs nationale supercomputere.

I projektet indgår Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere

DeiC og DEFF indbyder til pilotprojekter om infrastruktur til datamanagement

Relaterede nyheder

Relateret indhold