IPv6 adress allocation

DeiC has been allocated the IPv6 addresses 2001:0878::/29 by RIPE


Allocated IPv6 addresses within DeiC

The range has been suballocated to the universities:

 • 2001:0878:0000::/36 Early allocations, Smaller institutions and Common services (see below)
 • 2001:0878:1000::/36 Københavns Universitet (KU)
 • 2001:0878:2000::/36 Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • 2001:0878:3000::/36 Syddansk Universitet (SDU)
 • 2001:0878:4000::/36
 • 2001:0878:5000::/36 Reserved
 • 2001:0878:6000::/36 Aalborg Universitet (AAU)
 • 2001:0878:7000::/36 Reserved (IT&T styrelsens IPv6 tunnels)
 • 2001:0878:8000::/36 IT Universitetet (ITU)
 • 2001:0878:9000::/36 Roskilde Universitet (RUC)
 • 2001:0879::/32 Aarhus Universitet (AU)

2001:0878:0000::/36 is subdivided as follows:

 • 2001:0878:0000::/40 Internal affairs
  • 2001:0878:0000::/48 DeiC Netdrift
  • 2001:0878:0000:E000::/64 IPv4 Hexnets (used to cast IPv4 linknets into IPv6)
  • 2001:0878:0001::/48 Links to Universities
  • 2001:0878:0004::/48 DK CERT
 • 2001:0878:0100::/40 Copenhagen Region
  • 2001:0878:0100::/48 KU
  • 2001:0878:0140::/48 IT-Universitetet
  • 2001:0878:0146::/48 IT-Væksthuset
  • 2001:0878:0148::/48 Det Kongelige Bibliotek
  • 2001:0878:014a::/48 Danmarks Rumcenter
  • 2001:0878:014e::/48
  • 2001:0878:0150::/48 Statens Museum for Kunst
  • 2001:0878:0152::/48 Statens Arkiver
  • 2001:0878:0154::/48 ImageHouse A/S
  • 2001:0878:0180::/48 Rigshospitalet, H:S
  • 2001:0878:0182::/48 Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS)
  • 2001:0878:0184::/48 Niels Bohr Instituttet
  • 2001:0878:0186::/48 HCØ direkte
   • 2001:0878:0186:0001::/64 HCØ/DCSC
   • 2001:0878:0186:0002::/64 HCØ/ESS
  • 2001:0878:0188::/48 CTU
  • 2001:0878:0190::/48 Kollegier
   • 2001:0878:0190:0010::/64 Bikuben Kollegiet
   • 2001:0878:0190:0100::/56 Kvintus-kollegiet
  • 2001:0878:0192::/48 KOL-Juris
 • 2001:0878:0200::/40 Sealand Region
  • 2001:0878:0200::/48 DTU
   • 2001:0878:0200:0099::/64 Tunnels over IPv4
   • 2001:0878:0200:0100::/64 DTV/CVT
  • 2001:0878:0240::/48 SCION DTU A/S
  • 2001:0878:0242::/48 Dansk Institut for Fundamental Metrologi
  • 2001:0878:0244::/48 Danmarks Transportforskning
  • 2001:0878:0246::/48 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU
  • 2001:0878:0248::/48 Københavns Maskinmesterskole
  • 2001:0878:024a::/48 Symphogen
  • 2001:0878:024c::/48 UC Sjælland
  • 2001:0878:024e::/48 DHI Hørsholm
  • 2001:0878:0250::/48 MPI Hørsholm
  • 2001:0878:0252::/48 Evalueringsinstituttet (EVA)
  • 2001:0878:0254::/48 Altoo Hørsholm
  • 2001:0878:0256::/48 IKAS kbh
  • 2001:0878:0258::/48 DeiC SSI firewall test
  • 2001:0878:0290::/48 Kollegier
 • 2001:0878:0300::/40 Aalborg Region
  • 2001:0878:0300::/44 AAU
  • 2001:0878:0340::/48 Danmarks Biblioteksskole
  • 2001:0878:0342::/48 NOVI Nordjyllands Videnpark
  • 2001:0878:0344::/48 DPU Aalborg
  • 2001:0878:0346::/48 Dotsrc
  • 2001:0878:0390::/48 Kollegier
   • 2001:0878:0390:0200::/56 C. W. Obel Kollegiet
   • 2001:0878:0390:0400::/56 Langagerkollegiet
 • 2001:0878:0392::/48 Ramblaen
 • 2001:0878:0394::/48 Kvadratet
 • 2001:0878:0396::/48 Seminariebyen
 • 2001:0878:0398::/48 Idrætsbyen
 • 2001:0878:039a::/48 Ryesgade 33
 • 2001:0878:039c::/48 Kollegiet Godsbanen
 • 2001:0878:039e::/48 Kennedy Kollegiet
 • 2001:0878:03a0::/48 Nobel Kollegiet
 • 2001:0878:03a2::/48 Kellerupsgade Kollegiet
 • 2001:0878:03a4::/48 Haraldslund Kollegiet
 • 2001:0878:03a6::/48 Kollegiet Eternitten
 • 2001:0878:03a8::/48 The Wall Kollegiet
 • 2001:0878:03aa::/48 Kollegiet Signalvej
 • 2001:0878:03ac::/48 Vendia Kollegiet
 • 2001:0878:03ae::/48 Skovparken Kollegiet
 • 2001:0878:03b0::/48 Henius House Kollegiet
 • 2001:0878:03b2::/48 Sauers Kollegiet
 • 2001:0878:03b4::/48 Kollegiet Larsen Waterfront
 • 2001:0878:03b6::/48 Himmerland Boligforening afd 45
 • 2001:0878:03b8::/48 Nordjysk Kollegie
 • 2001:0878:03ba::/48 Sparnord-kollegiet
 • 2001:0878:03bc::/48 Bikuben Kollegiet
 • 2001:0878:03be::/48 Arbejderbevægelsens Kollegie
 • 2001:0878:03c0::/48 Ålborghus Kollegiet
 • 2001:0878:03c2::/48 DSI Ålborg Kollegiet
 • 2001:0878:03c4::/48 Blegkilde Kollegiet
 • 2001:0878:03c6::/48 Universitetskollegiet
 • 2001:0878:03c8::/48 C.W.Obel Kollegiet
 • 2001:0878:0400::/40 Århus Region
  • 2001:0878:0400::/44 AU
  • 2001:0878:0440::/48 Det Jyske Musikkonservatorium
  • 2001:0878:0442::/48 AU, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
  • 2001:0878:0444::/48 Danmarks Medie og Journalist Højskole
  • 2001:0878:0446::/48 AU, Handelshøjskolen i Aarhus
  • 2001:0878:0448::/48 Forskerparken i Aarhus
  • 2001:0878:044a::/48 Statsbiblioteket, Århus
  • 2001:0878:044c::/48 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum
  • 2001:0878:044e::/48 Analyseinstituttet for Forskning
  • 2001:0878:0450::/48 Danmarks Sygeplejeske Højskole
  • 2001:0878:0452::/48
  • 2001:0878:0454::/48
  • 2001:0878:0480::/48 Århus Universitetshospitaler
  • 2001:0878:0490::/48 Kollegier
   • 2001:0878:0490:0200::/56 Otto Mønsted Kollegiet
  • 2001:0878:0492::/48 Grundfoss-kollegiet
  • 2001:0878:04ff::/48 Smånet
    
 • 2001:0878:0500::/40 South Danish Region
  • 2001:0878:0500::/48 SDU
  • 2001:0878:0540::/48 Forskerparken Fyn
  • 2001:0878:0542::/48 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
  • 2001:0878:0544::/48 Det Fynske Musikkonservatorium
  • 2001:0878:0546::/48 DeiC HPC Odense
  • 2001:0878:0548::/48 DPU Odense
  • 2001:0878:0580::/48 Odense Universitetshospital
  • 2001:0878:0590::/48 Kollegienet Odense
    
 • 2001:0878:0800::/40 Diverse institutioner
 • 2001:0878:0800::/48
 • 2001:0878:0810::/48 CBS
 • 2001:0878:0820::/48 RUC
 • 2001:0878:0830::/48 DPU
 • 2001:0878:0840::/48 RISØ
 • 2001:0878:0850::/48 Delta (Hørsholm)
 • 2001:0878:0900::/48 Kora, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst.
 • 2001:0878:0902::/48 Carlsberg Forskningscenter
 • 2001:0878:0904::/48 CAP NOVA
 • 2001:0878:0906::/48 Danmarks Meteorologiske Institut
 • 2001:0878:0908::/48 DeiC SSI
 • 2001:0878:090a::/48 Dansk Brystcancer gruppe RH
 • 2001:0878:090c::/48
 • 2001:0878:090e::/48 Statens Museum for Kunst
 • 2001:0878:0910::/48 Geodatastyrelsen
 • 2001:0878:0912::/48 DKDM, Det kongelige danske Musikkonservatorie
 • 2001:0878:0914::/48 AAMS, Århus Maskinmesterskole
 • 2001:0878:0916::/48 Rebæk Søpark Kollegiet
 • 2001:0878:0918::/48
 • 2001:0878:091a::/48 Danske Universiteter
 • 2001:0878:091c::/48 NOTA
 • 2001:0878:091e::/48 DTU, Ingeniørhøjskolen København
 • 2001:0878:0920::/48 DeiC Kontorer
 • 2001:0878:0922::/48
 • 2001:0878:0924::/48 Egmont-kollegiet
 • 2001:0878:0926::/48 Øresundskollegiet
 • 2001:0878:0928::/48 Studentergården
 • 2001:0878:092a::/48 Hørhus kollegiet
 • 2001:0878:092c::/48 Kollegiet Soranernes Hus
 • 2001:0878:092e::/48 Kollegiet Kolibrien
 • 2001:0878:0930::/48 Rockwool-kollegiet
 • 2001:0878:0932::/48 Østervold-kollegiet
 • 2001:0878:0934::/48 Industrikollegiet
 • 2001:0878:0A00::/48 IKAS
 • 2001:0878:0db8::/48 FSKNet Documentation/evaluation/education
 • 2001:0878:7570::/48 ITST IPv6 testbed
Revideret 02/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold