Invitation til interessetilkendegivelser om national e-Infrastruktur

Af Gitte Julin Kudsk , 30/06/14

DeiC indbyder universiteter og andre interesserede offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at byde ind med interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale e-Infrastrukturfaciliteter.

Baggrund

DeiC blev grundlagt med et tilskud fra forskningsinfrastrukturpuljen på 50 mio. kr., der skulle anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter indenfor computing og storage området. 

De 40 mio. kr. er disponeret til følgende:

 • 15 mio. kr. er anvendt i forbindelse med DeiC Call 2013 som støtte til forskningsprojekter 
 • 15 mio. kr. vil blive anvendt til etablering af DeiC Nationale HPC Center på SDU
 • 10 mio. kr. vil blive anvendt på datamanagement-området efter Styregruppen for National Data Management har leveret et forslag til national strategi til september.

DeiCs bestyrelse har på deres møde den 12. juni 2014 vedtaget at udsende en invitation til interessetilkendegivelser om etablering og drift af national forsknings-e-Infrastruktur for de resterende 10 mio. kr. 

De indkomne forslag vil blive vurderet af DeiC eSciencekomite. Beslutning om hvilke forslag, der vil blive arbejdet videre med, vil blive taget på DeiC bestyrelsesmøde den 18. september 2014.

Interessetilkendegivelser bedes sendt til sekretariat@deic.dk senest den 12. august 2014.

Forslagene skal leve op til følgende kriterier:

Den foreslåede e-Infrastruktur skal

 • gøre en forskel (fx gennem udbredelse af eScience til nye forskergrupper)
 • bygge på ”State of the Art” teknologi 
 • gerne være et samarbejde mellem flere universiteter og/eller andre nationale forskningsinstitutioner
 • efter etablering være en national ressource, der kan anvendes af alle relevante brugere fra de nationale forskningsinstitutioner
 • navngives DeiC Nationale xxx (som fx DeiC Nationale HPC center på SDU)

Finansiering

Den foreslåede e-Infrastruktur skal

 • være medfinansieret af parterne
 • have en samlet værdi på minimum 10 mio. kr. DeiC yder maksimalt 5 mio. kr. 
 • have en prissætning, der skaber økonomisk baggrund for løbende at forny og udvide e-Infrastrukturen

Organisering

 • Den økonomiske styring, drift og anvendelse af e-Infrastrukturen vil på nationalt plan blive koordineret af DeiC.
 • De nationale faciliteter vil blive drevet af værtsinstitutionen efter indgåelse af en driftsaftale med DeiC.
 • Den ansvarlige for drift af e-Infrastrukturen vil indgå i DeiCs daglige ledelse.
 • Vejledning omkring e-Infrastrukturens udvikling sker gennem DeiCs Change Advisory Board (CAB)-struktur. Beslutning om udviklingen tages af DeiCs bestyrelse. 

Kontakt

For spørgsmål omkring invitation til interessetilkendegivelser kontakt sekretariat@deic.dk.

Relaterede nyheder

Relateret indhold