DeiC Tjenesteoversigt

DeiC koordinerer leverancen af en lang række tjenester og applikationer, der understøtter forskning og forskningssamarbejdet - lokalt, nationalt og internationalt.

Nye forskningsresultater opnås i stadig større grad gennem anvendelse af digitale data og redskaber.

Det kræver digital forskningsinfrastruktur, der kan medvirke til at sikre danske forskeres mulighed for at deltage i det internationale forskningssamarbejde og opnå resultater på internationalt niveau.

DeiC er det nationale samarbejde om levering af digital infrastruktur til forskning og forskningsbaseret undervisning. DeiC koordinerer derfor leverancen af en række tjenester, som supplerer den lokale digital infrastruktur på de danske universiteter og andre institutioner inden for forskning og uddannelse.

DeiC tjenesteoversigt, forside

Alle tjenester fra DeiC

Revideret 11/12/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold