videokonference

Videokonference via computer

Du kan deltage i videokonferencemøder fra din computer. Det kræver blot installation af programmet Scopia Desktop. Dernæst kræver det et kamera og en mikrofon; f.eks. et webkamera og et almindeligt headset.

Adgang til møder via computer

 

1. Tilgå denne adresse: http://v.deic.dk

2. Indtast dit navn og møderumsnummer/-ID (indhentes fra mødeleder) og klik Participate Now

Er Scopia Desktop ikke allerede installeret på din pc (Mac eller Windows), får du nu besked om installation

Dansk

Opkald via videokonferenceenhed

Opkald til møderum

Benyt én af følgende metoder til opkald til møderum på DeiCs MCU, hvis du benytter en videokonferenceenhed. Det vil sige særlig dedikeret hardware som Cisco, Polycom, LifeSize m.m. 

Nedestående viser eksempel på opkald til møderumsnummer (ID) 660001

A. Kald op til (IP): 109.105.113.228. Tryk 0 på receptionssiden efterfulgt af 660001#

Alternativt, kald direkte op til møderum via: 109.105.113.228##660001

Dansk

Opret videokonferencemøderum

Permanente møderum

Det er kun DeiC, der kan oprette permanente virtuelle møderum. Kontakt DeiC for oprettelse: mail, 35 88 82 35.

Booking af møderum i fælleskalender

Vi opfordrer brugerorganisationerne til at få oprettet en liste af generiske møderum, som efterfølgende kan registreres og bookes af brugerne i en fælleskalender. 

"Personlige" møderum oprettes i særlige tilfælde, hvor fælleskalender ikke eksisterer, eller hvor der er andre særlige forhold.

Dansk

Videolokaler

Her finder du information om lokaler og udstyr til videokonference ved institutioner under DeiC. Oftest er udstyret fastmonteret i lokalerne, men der er også mobilt udstyr, som du kan sætte op, hvor der er behov for det.

Listen er ikke komplet, idet den afhænger af indberetninger fra institutionerne. 

Hvis du har oplysninger til listen, hører vi gerne fra dig på videokonferencetjeneste.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - videokonference