videokonference

Zoom: Moderne videokonference via helt almindeligt computer-udstyr

Zoom videokonference

Da Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København i 2017 blev fusioneret under én institution, som Det Kgl. Bibliotek, opstod der samtidig et behov for kommunikation mellem medarbejderne i København og Aarhus.

”Vi skulle løse et praktisk problem med hensyn til, hvordan vi kunne afvikle mødeaktivitet uden at rejse frem og tilbage mellem landsdelene,” fortæller Frank Lund, der er projektmedarbejder hos Det Kgl. Bibliotek i Aarhus.

Dansk

Kurset hvor studerende og undervisere kun mødes på video

Kan gruppearbejdet i forbindelse med et kursus gennemføres, uden at de studerende mødes fysisk? Og kan hele kurset dermed gøres digitalt?

De spørgsmål satte John Heebøll fra DTU Management Engineering og nogle kolleger sig for at finde ud af. Han havde i forvejen erfaring med såkaldt blended learning, hvor de traditionelle forelæsninger i auditoriet er afløst af videooptagelser af forelæsninger.

Dansk

Det Kgl. Bibliotek holder videomøder med ind- og udland via Zoom

Zoom videokonference

Et projekt fra Det Kgl. Bibliotek er i færd med at indscanne 32 millioner avissider i en database. Foruden Aarhus foregår en del af arbejdet i Indien og Albertslund. Projektleder Niels Bønding fra Det Kgl. Bibliotek i Aarhus bruger Zoom til at kommunikere med de øvrige projektdeltagere.

"Videomøder giver den fordel, at vi slipper for at bruge tid og penge på transport. Alternativt kunne vi afholde telefonmøder, men det giver en anden tilstedeværelse i møderne, når man kan se hinanden," siger Niels Bønding.

Han fremhæver to fordele ved Zoom: Enkelhed og stabilitet.

Dansk

Alle DeiC-brugere kan holde videomøder via Zoom

Zoom videokonference

Der er nu fri adgang til at benytte det brugervenlige videokonferencesystem Zoom for alle institutioner, der er tilknyttet DeiC. Login foregår via WAYF (Where Are You From).

Samtidig er det besluttet, at den hidtidige videomødetjeneste baseret på Avaya Scopia lukker med udgangen af 2018. Dermed har institutionerne et år til at flytte over til Zoom eller Adobe Connect, der fortsætter uændret.

Dansk

DeiC lancerer videomødetjenesten Zoom

Zoom videokonference

DeiC stiller det cloud-baserede videokonferencesystem Zoom til rådighed på testbasis i resten af 2017. Institutioner kan afprøve det gratis.

"Zoom leverer samme funktionalitet som DeiCs eksisterende Scopia-tjeneste, men supplerer med nye muligheder," siger Thorkild Jensen, der er ansvarlig for videomøder hos DeiC.

Med Zoom kan man deltage i et videomøde fra sin computer eller smartphone. Foruden selve videodelen er det også muligt at chatte, dele sin skærm og optage møder.

Dansk

Udbud om videomøder afgøres inden sommer

GÉANT og NORDUnet koordinerer et fælleseuropæisk udbud om en platform til videomøder, der skal bruges af DeiC og en række andre nationale forskningsnet.

Oprindelig var det ventet, at udbuddet ville være afgjort i år. Men det er blevet forsinket, så en afgørelse nu ventes i andet kvartal 2017.

Formålet med udbuddet er at finde frem til et eller flere systemer, der kan opfylde de krav til videokonferencer, institutioner inden for forskning og uddannelse stiller.

Dansk

Kendte problemer

Streaming fungerer ikke på Mac og Linux

Når man tilgår en stream fra sin Mac via http://v.deic.dk, får man en fejlmeddelelse: "The operation could not be completed". Problemet forhindrer Mac-brugere i at følge en streaming fra MCU. 

Der er ingen løsning på problemet i øjeblikket. 

Idet streaming kræver Quicktime, kan man ikke se den på Linux-platform.

Dansk

DeiCs gatekeeper

En gatekeeper er en server, hvor man registrerer videokonferenceenheder og møderum via et unikt nummer/ID, hvormed man kan ringe direkte til møderum og direkte mellem mødedeltagere. Nummeret ligner et telefonnummer f.eks. 0045 10 660 001, og hvert møderum og hver videokonferenceenhed har ideelt set sådan et nummer.

DeiC stiller en gatekeeper-service tilrådighed for alle DeiCs brugere. Dit udstyr bør allerede være registreret på DeiCs gatekeeper af administrator ved institutionen. Hvis det ikke er tilfældet, er fremgangsmåden her.

Dansk

Firewall og sikkerhed

Hvis en videokonferenceenhed står bag en firewall, bør firewallen konfigureres til at tillade ind- og udgående trafik fra 109.105.113.228 - 109.105.113.241.

Der bør åbnes for følgende porte: 1024-65535, hvis man skal være helt sikker på at undgå opkaldsproblemer.

En indskrænkning af porte kan gøres ved at åbne for port 1719 og 1720, samt de porte som egne videokonferenceenheder bag firewallen benytter, og de porte som andre mødedeltageres videokonferenceeneheder benytter. Oplysninger om anvendte porte finder man i manualerne til videokonferenceenhederne. 

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - videokonference