Adobe Connect

Ny tilvalgsmodel for Adobe Connect

Videostreaming

Hidtil har alle institutioner, der er tilsluttet Forskningsnettet, fået tjenesten Adobe Connect som en del af pakken. Dette vil ændre sig fra næste år.

DeiCs bestyrelse har nemlig vedtaget, at flest mulige tjenester skal "unbundles". I praksis betyder det, at betalingen for tjenesten bliver et tilvalg for den enkelte institution.

Dansk

Kurset hvor studerende og undervisere kun mødes på video

Kan gruppearbejdet i forbindelse med et kursus gennemføres, uden at de studerende mødes fysisk? Og kan hele kurset dermed gøres digitalt?

De spørgsmål satte John Heebøll fra DTU Management Engineering og nogle kolleger sig for at finde ud af. Han havde i forvejen erfaring med såkaldt blended learning, hvor de traditionelle forelæsninger i auditoriet er afløst af videooptagelser af forelæsninger.

Dansk

Implementering af Adobe Connect-integration

Implementering af Connect LTI Proxy foran egen Adobe Connect

Connect LTI Proxy er open source og kan med fordel benyttes af alle, der hoster Adobe Connect for en række selvstændige organisationer. Mellem de selvstændige organisationer er der sikkerhed for, at materiale ikke ligger åbent tilgængeligt for alle.

Implementering af Connect LTI Proxy foran egen Adobe Connect indeholder følgende elementer:

Dansk

Moodle-integration med Adobe Connect

Alle institutioner, der benytter Moodle og Adobe Connect ved DeiC, kan nu etablere en direkte integration mellem de to tjenester. Alle andre LMS´er, der understøtter LTI v. 1.1 kan også anvendes. 

Derved bliver det meget nemt for undervisere at oprette møderum i Adobe Connect fra Moodle, der automatisk tilføjer brugerne fra pågældende kursus til møderummet, og automatisk lister alle optagelserne i Moodle. 

Kontakt DeiC for nærmere aftale om test af løsning op imod en eksisterende testserver ved DeiC: videokonf@deic.dk

Dansk

CampusNet-integration med Adobe Connect

DTU har længe anvendt Connect Proxy Module for CampusNet til at skabe lettere adgang til møder i Adobe Connect for undervisere og studerende. 

Her kan du se, hvor enkelt det er at oprette møderum, og tilgå møder og optagelser: 

Eksempel fra CampusNet, DTU: Gennemgang

Hvis jeres organisation er interesseret i at integrere med jeres egen CampusNet-tjeneste, kan I her downloade og implementere source-kode. Her kan I se, hvordan CampusNet benytter Connect Proxy API.

Dansk

LMS integration

Connect LTI Proxy er en web-service foran Adobe Connect ved DeiC, der gør det muligt for andre institutioner at integrere Adobe Connect med portalløsninger som f.eks. LMS-systemer. Alle LMS´er, der understøtter LTI v. 1.1, kan anvendes. 

I øjeblikket er Adobe Connect ved DeiC integreret med:

Dansk

Statistik

I 2017 har brugerne tilbragt 200.277 mødetimer i Connect. Samlet svarer det til en besparelse på ca. 52.182.170 DKK i forhold til transport og tabt arbejde, samt en besparelse på ca. 1.408.700 kg CO2.


Dansk

Tværeuropæisk samarbejde om Adobe Connect

En række andre forskningsnet (NRENs) i Europa udbyder Adobe Connect som en tjeneste. Det gælder DFN (Tyskland), SWITCH (Schweiz), ARNES (Slovenien), CESNET (Tjekkiet), SURFnet (Holland), SUNET (Sverige) samt FUnet (Finland). 

Via den tværeuropæiske organisation for NRENs, GEANT, indgår DeiC i Danmark i et samarbejde med de nævnte NRENs om udvikling af tjenesten Adobe Connect.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Adobe Connect