arkiv

DeiCs forslag til fremtidig organisering af HPC i Danmark

Disse sider om processen, der førte frem til DeiCs supercomputeraktiviteter, er hentet fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke nødvendigvis er gældende længere.


DeiC har ud fra sit mandat til at finde en national løsning på den fremtidige organisering af High Performance Computing gennemført en proces med indledende møde, udarbejdelse af to forslag og efterfølgende høring hos universitetsledelser og forskere.

På denne baggrund er DeiC nået frem til følgende løsning.

Dansk

Fremtidige scenarier for High Performance Computing

Disse sider om processen, der førte frem til DeiCs supercomputeraktiviteter, er hentet fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke nødvendigvis er gældende længere.


Et af DeiCs formål er at medvirke til at sikre, at der er HPC og storage-ressourcer til rådighed for danske forskere på et internationalt niveau, og at anvendelsen udbredes til alle relevante fagområder.

Dansk
Abonnér på RSS - arkiv