netudbygning

Softwareopgradering af forskningsnettet inden studiestart

Det optiske net skal igennem en generel softwareopgradering. Denne opgradering er i høj grad nødvendig, da nye software-versioner er udgivet tre gange siden systemet blev installeret. Opgraderingen vedrører ikke sikkerhedsmæssige aspekter, men handler udelukkende om driftsmæssige fordele - bl.a. anvendelse af nye moduler i systemet.

Hver enkelt hylde med optisk udstyr skal opgraderes individuelt, og der er 49 hylder spredt ud over landet. Endvidere skal network management-stationen (NMS) i Lyngby opgraderes.

Dansk

Det gamle forskningsnetudstyr går på pension

I løbet af 2017 blev hele infrastrukturen i forskningsnettet udskiftet. Nyt udstyr fra israelske ECI, der blev leveret af Ericsson, blev sat i drift.

Efterhånden som forbindelse efter forbindelse blev taget i brug, gik DeiCs teknikere i gang med at pille det gamle udstyr ned. Det drejer sig om optisk transmissionsudstyr fra Alcatel-Lucent, der har drevet forskningsnettet siden 2008.

Dansk

DeiC køber Juniper-routere til forskningsnettet

Efter et EU-udbud har DeiC købt to nye core-routere til forskningsnettet fra Juniper. IPnett leverer udstyret.

Det er første gang i forskningsnettets historie, at der ikke skal stå Cisco på de centrale routere, der forbinder forskningsnettet med det øvrige internet. Men det svarer godt til udviklingen i andre lande:

"I mange lande er Juniper efterhånden blevet standard i forskningsnetværk. Vores udbyder af internationale forbindelser, NORDUnet, har således kørt med Juniper-udstyr i flere år," siger divisionsdirektør Martin Bech, DeiC.

Dansk

Nye routere skal bekæmpe DDoS-angreb

De nye centrale routere er nødvendige, fordi forskningsnettet i de kommende måneder opgraderes med nyt optisk udstyr. Det nye net får mulighed for at sende data med op til 100 gigabit/s, hvor grænsen i dag er på 10 gigabit/s. De eksisterende routere understøtter ikke 100 Gbit/s, derfor er en opgradering nødvendig.

"Endvidere er det en vigtig pointe, at routerne skal understøtte FlowSpec-standarden, så de kan indgå i vores DDoS-beskyttelsesprojekt," siger divisionsdirektør Martin Bech fra DeiC.

Dansk

Ericsson leverer optisk udstyr til udbygning af forskningsnettet

Telekoncernen Ericsson skal sammen med sin underleverandør ECI Telecom levere optisk transmissionsudstyr til forskningsnettet. Det er resultatet af den udbudsrunde, som begyndte tidligere på året.

I udbuddet deltog fem leverandører. Ericsson vandt med et tilbud baseret på udstyr fra israelske ECI Telecom.

Det nye udstyr afløser optisk transmissionsudstyr fra Alcatel, som har været i drift siden 2008. Blandt kravene i udbuddet var, at udstyret skal kunne sende data med op til 100 Gbit/s, hvor de hurtigste strækninger i dag sender med 10 Gbit/s.

Dansk

Fem kan byde på udstyr til forskningsnettet

EU-udbuddet om optisk transmissionsudstyr til opgradering af forskningsnettet er nu gået ind i den næste fase. Fem leverandører er i prækvalifikationsrunden blevet udvalgt til at give tilbud. Det drejer sig om:

  • Ciena Communications Inc (Ciena-udstyr)

  • Conscia A/S (Cisco-udstyr)

  • Ericsson Danmark A/S (ECI Apollo-udstyr)

  • IPnett A/S (ADVA-udstyr)

  • NetNordic Holding AS (Nokia/Alcatel-udstyr)

Dansk

Udbud om opgradering af forskningsnettet åbner igen

Interesserede leverandører kan melde sig til prækvalifikationsrunden. Det skal ske senest den 2. maj kl. 12.

Opgaven går ud på at levere nyt udstyr til forskningsnettet, så hovedforbindelserne opgraderes fra 10 til 100 Gbit/s båndbredde. Oprindelig blev opgaven udbudt i december. Men da for få interesserede meldte sig, blev udbuddet aflyst.

DeiC vil gerne udvælge fem leverandører fra prækvalifikationsrunden, der går videre til selve tilbudsrunden. Derefter følger en forhandlingsrunde.

Dansk

Udbud om opgradering af forskningsnettet starter forfra

Udbuddet om fornyelse af det optiske transmissionsudstyr på forskningsnettet gik i gang den 4. december 2015 med en prækvalifikationsrunde.

Nu er denne runde afsluttet, og DeiC har set på feltet af ansøgere. Der er færre ansøgere, end vi havde ventet. Efter vores vurdering er de heller ikke samlet set repræsentative for hele den bredde, som findes på markedet for DWDM-udstyr (Dense Wavelength Division Multiplexing).

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - netudbygning