strategi

Invitation til interessetilkendegivelser om national e-Infrastruktur

DeiC indbyder universiteter og andre interesserede offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at byde ind med interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale e-Infrastrukturfaciliteter.

Baggrund

DeiC blev grundlagt med et tilskud fra forskningsinfrastrukturpuljen på 50 mio. kr., der skulle anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter indenfor computing og storage området. 

De 40 mio. kr. er disponeret til følgende:

Dansk
Keywords: 

Klar med indkaldelse af ansøgninger og forslag til fremtidig finansiering af scientific computing inden påske

© Colourbox

På DeiC bestyrelsesmøde den 4. marts, blev det besluttet at offentligøre indkaldelse af ansøgning om midler til scientific computing. Det endelige beløb er ikke fastlagt, men vil blive minimum 15 mio. kr, hvis der er tilstrækkelig med kvalificerede ansøgninger. 

Opslaget vil blive annonceret på DeiCs website.

Dansk
Keywords: 

En e-infrastruktur medspiller bliver formet

For-historien

Før DeiC blev en realitet lå en lang proces, der startede med (det daværende) Videnskabsministeriets roadmap for forskningsínfrastrukturer, hvor en række paneler med repræsentanter fra forskellige forskningsområder ("Humaniore og samfundsfag", "Fysik og univers", "Energi, klima og miljø", e-science m.fl.) diskuterede veje til fremme af dansk forskning, både indenfor de enkelte paneler med også med en koordinering mellem panelerne. 

Dansk
Keywords: 

PRESSEMEDDELELSE: Forening af dataopbevaring, regnekraft og netforbindelser skal styrke dansk forskning

Dansk Center for Scientific Computing (DSCS) og Forskningsnettet er fusioneret til Danish e‐Infrastructure Cooperation (DeiC) for at styrke den danske indsats på e‐science området og dermed være med til at sikre dansk forskning en fremtrædende plads på den internationale scene.

I moderne forskning indenfor alle områder, er der brug for at indsamle og behandle data og kunne beregne dem. For at understøtte denne forskningsform, kaldet e‐science, er netværk, computere og datalagerkapacitet en væsentlig forudsætning.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - strategi