strategi

Ny strategi: Sådan bliver fremtidens digitale forskningsinfrastruktur endnu stærkere

Moderne it-drevet forskning giver en enorm vækst i omfanget af digitale data. De store datamængder betyder at kravene til den infrastruktur, der skal håndtere og beregne på data, også bliver større og større.

Forskningsnettet

Samtidig udløber mandatet for det nuværende danske samarbejde Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) med udgangen af 2019.

Dansk

DeiC-bestyrelsen er forlænget til udgangen af 2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet under Danske Universiteter har forlænget aftalegrundlaget for DeiC indtil udgangen af 2019.

På den baggrund har direktør Hans Müller Pedersen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse besluttet også at forlænge bestyrelsens periode til udgangen af 2019.

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne har accepteret forlængelsen og fortsætter dermed i bestyrelsen. Eneste undtagelse er direktør Malou Aamund, Google Danmark, der på grund af nye opgaver forlader bestyrelsen med udgangen af april 2018.

Dansk

Udvalg ser på DeiCs fremtid

Mandatet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) i den nuværende form udløber med udgangen af 2016. Inden 1. juli 2016 skal der indgås en aftale om, hvorvidt og hvordan aktiviteterne skal føres videre.

Til det arbejde har Rektorkollegiet under Danske Universiteter nedsat et udvalg under ledelse af rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.

Rektorkollegiets udvalg ventes at vende tilbage til Styrelsen for Forskning og Innovation med et oplæg. DeiCs bestyrelse ser det som en positiv udvikling, at universiteterne har engageret sig i området.

Dansk

Panel skal evaluere DeiC

Et uafhængigt panel skal i de kommende måneder evaluere DeiC. Det er en del af aftalen med universiteterne om etableringen af DeiC tilbage i 2012. Rapporten er bestilt af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Panelet skal overordnet svare på, om DeiCs initiativer understøtter udviklingen af eScience i Danmark. Vurderingen skal tage udgangspunkt i DeiCs mandat.

Evalueringspanelet er netop udpeget. Formand bliver Arne Sørensen, tidligere it-chef på Statsbiblioteket.

Dansk

Danmark får strategi for forskningsdatamanagement

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har vedtaget en national strategi for datamanagement til forskningsdata.

Strategien er resultatet af et arbejde der begyndte for et år siden. Dengang nedsatte Rektorkollegiet, DeiC og DEFF "Styregruppen for National Data Management".

Medlemmerne af styregruppen blev udpeget af Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet.

Dansk

DeiC fastlægger strategi 2015-2018

Bestyrelsen for DeiC har fastlagt strategien for de næste fire år. Formålet med strategien er at gøre DeiCs vision til virkelighed.

Visionen lyder:

DeiC gør i samarbejde med institutionerne eScience tilgængelig for alle relevante danske forskningsmiljøer gennem koordinering og levering af e-infrastruktur og vejledning, og med henblik på at opnå national synergi på området.

Til det formål har bestyrelsen defineret seks strategiske delmål, som DeiC skal fokusere på i perioden 2015-2018:

Dansk
Keywords: 

Sider

Abonnér på RSS - strategi