HPC

Hvem vil etablere og drive fremtidens nationale supercomputeranlæg?

DeiCs bestyrelse inviterer nu universiteter, eller konsortier af universiteter, til at indsende interessetilkendegivelser om etablering og drift af de nationale HPC-centre for den kommende 3-årige periode.

Det gøres på baggrund af Strategi for Nationalt samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, der har til formål at styrke det nationale samarbejde om den digitale forskningsinfrastruktur og sikre de danske forskere adgang til digital infrastruktur i verdensklasse. 

Dansk

Nyhedsbrev marts 2020: Sådan bruger du Zoom til dine videomøder | DeiC har ansat en HPC-chef | Ny søgefunktion til videnskabelige artikler, der anvender HPC

Den seneste tid har desværre stået i pandemiens tegn, hvilke betyder, at rigtig mange har flyttet kontoret hjem i privaten.

Det medfører naturligvis et ekstra pres på både forskningsnettet samt DeiCs video- og samarbejdstjenester, specielt Zoom, der har oplevet, at trafikken er steget med en faktor 20 på ganske få dage.

Foreløbig er det dog lykkedes at følge med efterspørgslen, og det forventer vi naturligvis også fremadrettet. I nyhedsbrevet kan du finde mange flere informationer samt en guide til, hvordan du anvender Zoom til dine videomøder.

Dansk

Nu kan du søge om HPC-kapacitet til dit projekt

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) er et samarbejde mellem en række europæiske lande, hvor deltagerne har adgang til at behandle data på meget store supercomputeranlæg rundt om i Europa.

DeiC er medlem af PRACE på Danmarks vegne, hvilket giver danske forskere mulighed for at regne på de store anlæg.

Dansk

Ny søgefunktion til videnskabelige artikler, der anvender HPC

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg (High Performance Computing). Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018.

Dansk

Nyhedsbrev februar 2020: Stor HPC-analyse omhandler nu en fireårig periode | Zoom fordoblede antallet af mødetimer i 2019 | CodeRefinery afholder workshop på DTU

Gennem februar har vi set nærmere på et par af de tjenester, som DeiC tilbyder.

Online-mødetjenesten Zoom og den trådløse netforbindelse eduroam hører til blandt de populære, og det afsløres da også af statistikken for 2019, hvor begge tjenester har oplevet markante stigninger i henholdsvis mødetimer og antallet af bruger-login.

Dansk

Bliv klog på supercomputere i din sommerferie

Summer of HPC er et PRACE-program, der tilbyder sommerprojekter på HPC-centre i hele Europa.

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er et samarbejde mellem en række europæiske lande. Anlæggene i PRACE-samarbejdet er væsentligt større end de supercomputere, forskere har adgang til i Danmark.

Du kan nu søge om at blive en af 24, der bliver valgt til at deltage i programmet. Deltagerne bruger to måneder på at arbejde med projekter, der er relateret til PRACE's videnskabelige - eller industrielle arbejde.

Dansk

Stor HPC-analyse omhandler nu en fireårig periode

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg. Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018.

Tallene viser tydeligt, at supercomputere bliver anvendt i større og større omfang. Næsten 600 publikationer synliggør således brugen af national HPC i dansk forskning i de fire år. Antallet af videnskabelige publikationer har kun været stigende gennem perioden.

Dansk

EUDAT Summer School 2020: Hvor data og supercomputer møder hinanden

Efter en succesfuld 2019-udgave gør EUDAT sig klar til endnu en Summer School, der afholdes i Kajaani i Finland.

EUDAT Summer School henvender sig til personer, der er tidligt i karrieren og til studerende, som er i gang med en bachelor, master, ph.d eller postdoc inden for komplekse forskningsmiljøer. Det kan eksempelvis være studerende med interesse for high-performance computing (HPC), forskningsdata management eller infrastruktur.

Dansk

Ændrede HPC-muligheder pr. 1. januar 2020

I løbet af 2019 har DeiCs bestyrelse arbejdet på at sikre et solidt og fremtidssikret fundament for den digitale forskningsinfrastruktur. 

Det har involveret sikring af den fremtidige økonomi, udarbejdelse af en rapport med anbefalinger til det fremtidige landskab for såvel HPC som datamanagement og -lagringsinfrastruktur, samt en undersøgelse af HPC-behovet foretaget af det enkelte universitet. 

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - HPC