HPC

Nu begynder arbejdet med supercomputeren LUMI

Indkøbsprocessen af ​​LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er nu afsluttet, og systemleverandøren er valgt, så supercomputeren kan blive operationel til næste år.

LUMI er en unik europæisk supercomputerindsats, der inkluderer ti lande, herunder Danmark, og EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), som sammen investerer i en meget stor forskning-computer med en top-ydeevne på 552 petaflop/s. Det er Danske Universiteter, der er med i LUMI med DeiC som forvalter.

Dansk

Stort europæisk samarbejde om 33 HPC-kompetencecentre

EuroCC og CASTIEL skal opbygge et europæisk netværk bestående af 33 nationale HPC-kompetencecentre (High-Performance Computing).

Formålet er, at de to projekter skal kortlægge og udvikle HPC-færdigheder og samtidig fremme samarbejde og implementering af bedste praksis på området.

Hvert af de 33 nationale kompetencecentre vil blive en del af EuroCC-netværket, som skal stå for en kortlægning af de tilgængelige HPC-kompetencer samt identificere og lappe videnshuller.

Dansk
Keywords: 

Søg om regnetid på europæiske supercomputere

Danske forskere kan nu søge om regnetid på de europæiske supercomputere, der indgår i PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Når du søger, skal du udfylde online-formularen samt indsende en projektplan. Ansøgningerne behandles så ud fra det videnskabelige indhold i projekterne.

Projektplaner kan løbe i op til 36 måneder, hvor tildelingen af ressourcer foretages et år ad gangen med foreløbig tildeling til andet og tredje år.

Hvis du allerede er i gang med et projekt, kan du også søge om forlængelse, men det skal du gøre i en ny ansøgning.

Dansk

Ny referencegruppestruktur på vej

De nye referencegrupper skal medvirke til en øget dialog på tværs af universiteterne og med DeiC, og være med til at sikre en udvikling af den digitale infrastruktur og kompetencer til at anvende den, der muliggør dansk forskning i verdensklasse.

Referencegrupperne vil blive nedsat henover efteråret efter indstilling fra universiteterne, undtagen for CIO gruppen og CISO forum, der er eksisterende fora under Danske Universiteter.

 

Dansk

Nyhedsbrev juni 2020: Forsker: Softwareudvikling er fundamentet for supercomputer-succes | Zooms vilde rejse | Tilmeldingen til DeiC konference 2020 er nu åben

DeiC koordinerer en række internationale HPC-projekter, der skal give danske universiteter adgang til supercomputerkræfter, og i denne måned har vi set nærmere på, hvad HPC-området betyder for forskningen.

Du kan således læse om de internationale HPC-projekter for universiteterne, få et indblik i hvordan HPC anvendes indenfor astrofysikområdet, der er storforbruger af supercomputertid og blive opdateret om publikationslisten, der nu rummer 835 videnskabelige artikler i det søgbare index. Desuden har der været kick-off på EU-projektet EuroCC.

Dansk

Forsker: Softwareudvikling er fundamentet for supercomputer-succes

Astrofysikområdet er storforbruger af supercomputertid og har også en lang tradition for anvendelse af de kraftige regnemaskiner, der strækker sig helt tilbage til 1950’erne og de første computere i verden.

Forskningsområdet er præget af store skalaer i eksempelvis tid og rum, hvilket stiller massive krav til it-afdelingens formåen.

Dansk

Publikationslisten er nu opdateret frem til 2019

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de tre nationale HPC-anlæg (High Performance Computing).

Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2019 (og en enkelt publikation fra 2020). Det betyder, at der samlet set er registreret 835 forskningspublikationer gennem en periode på fem år. I 2018-opgørelsen var tallet på 576.

Dansk

Viden, uddannelse, infrastruktur og regnekraft: Her er de internationale HPC-projekter for universiteterne

For at understøtte danske forskeres mulighed for adgang til supercomputere er Danmark medlem af flere internationale samarbejder, der vedrører High Performance Computing (HPC).

DeiC koordinerer i den forbindelse flere internationale projekter på vegne af universiteter og institutioner.

Dansk

Kickoff på EU-projektet EuroCC

Den 1. juni 2020 startede det danske EuroCC projekt officielt, og med netop overstået kickoff torsdag den 18. juni er vi nu rigtig i gang. 

EuroCC er et stort EU-projekt, med deltagelse af 34 europæiske lande, der handler om at udbygge HPC kompetencerne i alle landene. Projektet er en del af det store EuroHPC projekt, og CC delen af det handler om, at hvert land skal opbygge sit eget nationale kompetencecenter.

Dansk
Keywords: 

Sæt kryds i kalenderen: Webinar om LUMI den 19. maj

I begyndelsen af 2021 bliver en af verdens kraftigste supercomputere til forskning, LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), sat i drift i CSC’s datacenter i Finland.

LUMI er et konsortium bestående af ni lande, herunder Danmark, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at få færdiggjort projektet med henblik på at give forskningen i Europe et digitalt kvalitetsløft.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - HPC