kollegier

Kollegier tilsluttet forskningsnettet, opkrævet i 2017

ABK-Net
Bikuben Kollegiet
Bikuben Kollegiet i Ørestad  
Blegkilde Net
Boligselskabet Sjælland
Borch Kollegiet
C.W. Obel Kollegiet
D.S.I. Kollegiet
D.S.I. Nobel Kollegiet
Dannebrogskollegiet
Det Nye Emdrupborgkollegium
Det Obelske Jubilæumskollegium
Egmont H. Petersens Kollegium
Elers Kollegiet
Eternitten Ungdomsboliger
Fjordblinks Afd. 42 - Dragen
Foreningen Kollegienet Odense
Frankrigsgade kollegiet
G.A. Hagemanns Kollegium
Godsbanen, Aalborg

Dansk

Tilslutning af kollegier

Tilslutningen

Kollegierne skal selv eller i samarbejde med fx universitetet sørge for forbindelsen frem til forskningsnettets POP, hvor forskningsnettet stiller et passende interface til rådighed.

DeiC hjælper gerne med at formidle køb/leje hos relevante infrastrukturleverandører.

Kontakt chef for netdrift Jan Ferre, telefon 35 88 82 25.

Dansk
Abonnér på RSS - kollegier