Bestyrelse

DeiC-bestyrelsen er forlænget til udgangen af 2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet under Danske Universiteter har forlænget aftalegrundlaget for DeiC indtil udgangen af 2019.

På den baggrund har direktør Hans Müller Pedersen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse besluttet også at forlænge bestyrelsens periode til udgangen af 2019.

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne har accepteret forlængelsen og fortsætter dermed i bestyrelsen. Eneste undtagelse er direktør Malou Aamund, Google Danmark, der på grund af nye opgaver forlader bestyrelsen med udgangen af april 2018.

Dansk

Udvalg ser på DeiCs fremtid

Mandatet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) i den nuværende form udløber med udgangen af 2016. Inden 1. juli 2016 skal der indgås en aftale om, hvorvidt og hvordan aktiviteterne skal føres videre.

Til det arbejde har Rektorkollegiet under Danske Universiteter nedsat et udvalg under ledelse af rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.

Rektorkollegiets udvalg ventes at vende tilbage til Styrelsen for Forskning og Innovation med et oplæg. DeiCs bestyrelse ser det som en positiv udvikling, at universiteterne har engageret sig i området.

Dansk
Abonnér på RSS - Bestyrelse