forskningsdatamanagement

Styreruppen for National Data Management er trukket i arbejdstøjet

Hele seks afdækninger af fagområdernes udfordringer, rammer, behov og muligheder ift. datamanagement er sat i værk.

Af projektleder Diba Markus

Styregruppen for National Data Management har haft sine to første møder ud af de i alt fem planlagte.

Det første møde gav et overblik over udgangspositionerne hos medlemmerne og de institutioner, de repræsenterer.

Dansk

Styregruppe for National Data Management nedsat

©colourboxRektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt Statens Arkiver har udpeget medlemmer til Styregruppen for National Data Management, der får ansvaret for at udarbejde strategi, handlingsplanr og økonomiske estimater for en række strategiske indsatsområder på datamanagement området. DeiC og DEFF har taget denne udpegning til efterretning og nedsat styregruppen på baggrund heraf.

Dansk

EUDAT Calls for Collaborations Projects

Nedenfor Call tekst fra EUDAT.


EUDAT is offering free resources and expertise to pilot collaboration projects as part of its Collaborative Data Infrastructure where users, community centres and large data centres collaboratively tackle data challenges. Research communities, research projects and individual researchers are invited to make use of its data services that are available at a European scale. 

Dansk

Vejen åbnet for en national datamanagement strategi

©colourbox

Af Projektleder Diba Markus

Danske Universiteter tog godt imod et oplæg fra DeiC og DEFF vedrørende National strategi og proces for data management.

Oplægget, der blev behandlet i Rektorkollegiet d. 12.11, repræsenterer kulminationen på den nu afsluttede møderække afholdt af interessentgruppen, der talte repræsentanter fra universiteterne, universitetsbiblioteker, Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv, Det Frie Forskningsråd, DEFF og DigHumLab samt DeiC.

Dansk

Datamanagement diskussionsoplæg

Et af DeiCs strategiske mål er at skabe sammenhæng og synergi mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på e-Infrastrukturområdet. I den forbindelse foreslår DeiC’s bestyrelse at der udarbejdes en National Strategi for Datamanagement – her defineret som aktiviteter, der sikrer at forskningsdata bekvemt kan tilgås, deles, arkiveres, genfindes og forstås længe efter de blev skabt.

Dansk

Første skridt til national strategi på datamanagementområdet

Af Diba Markus

Mængden af forskningsdata er stigende, og det samme er behovet for let og sikkert at arkivere, genbruge og dele data.

Et strategisk mål i DeiCs aftale med universiteterne er netop at koordinere løsninger omkring datamanagement - herunder konkret at facilitere etableringen af en national strategi på området.  

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdatamanagement