forskningsdatamanagement

Forum for forskningsdata starter ti aktiviteter

På et intensivt todages arbejdsmøde har Nationalt Forum for Forskningsdata Management lagt planer for de næste tre års arbejde. De første aktiviteter er allerede sat i gang.

”Vi koncentrerede os om to opgaver på mødet. For det første skulle vi finde fælles fodslag: Vi skulle alle være enige om, hvad vi skal opnå. For det andet skulle vi formulere konkrete opgaver, vi vil løse,” fortæller Henrik Pedersen, der er formand for forummet.

Dansk

Henrik Pedersen bliver formand for datamanagementforum

Professor Henrik Pedersen fra Syddansk Universitet er udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

Dansk

Pressemeddelelse: Forum vil hjælpe forskere med at håndtere data i eksplosiv vækst

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

Dansk

DeiC samarbejder internationalt om infrastruktur til forskningsdata

DeiC har indledt et udviklingssamarbejde med det australske forskningsnet, AARNet (Australia’s Academic and Research Network). De to organisationer udvikler i fællesskab software, der gør det let for forskere at lagre og dele forskningsdata på tværs af institutter og universiteter.

På den danske side handler samarbejdet om pilotprojektet Data.deic.dk, der skal demonstrere mulighederne i et storage-system målrettet mod forskere.

Dansk

Projekt skal få styr på forskernes data

Den 1. marts begynder projektet ”Datamanagement i praksis”, der løber over de næste to år. Formålet er at skaffe viden om, hvordan forskere kan styre og håndtere digitale data, som forskningsprojekter genererer eller anvender.

Mange videnskabelige forskningsprojekter bygger på digitale data. Med it er det blevet muligt at opbevare endog meget store datamængder. Dermed kan andre forskere senere få adgang til dem, kontrollere de oprindelige forskeres resultater eller bruge dem til ny forskning.

Dansk

Danmark får strategi for forskningsdatamanagement

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har vedtaget en national strategi for datamanagement til forskningsdata.

Strategien er resultatet af et arbejde der begyndte for et år siden. Dengang nedsatte Rektorkollegiet, DeiC og DEFF "Styregruppen for National Data Management".

Medlemmerne af styregruppen blev udpeget af Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdatamanagement