forskningsdatamanagement

Nationalt Forum for Forskningsdata Management

DM Forum samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og hos Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. 

Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi, og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde med fokus på:

Dansk

Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

Dansk

Netværksmøde giver svar på spørgsmål om pilotprojekt-call

Nationalt Forum for Forskningsdata Management har afsat 10 mio. kr. til pilotprojekter om datamanagement-infrastruktur. Men hvad dækker det nærmere over? Det kan potentielle ansøgere få svar på ved et arrangement den 11. januar.

Informations- og netværksdagen giver også mulighed for at møde andre, der er interesserede i callet og måske overvejer at søge om nogle af midlerne.

Der skal deltage mindst tre universiteter i hvert projekt. Hvis man har en ide, men mangler partnere at ansøge sammen med, kan man møde kandidater her.

Dansk

Datamanagement pilotprojekt call

Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM forum) inviterede til indsendelse af forslag til pilotprojekter. Det skete som led i udmøntningen af den nationale strategi for forskningsdatamanagement. Formålet var at identificere infrastrukturer, der havde bred national betydning og forankring.

Dansk

Common Ground

Vision for juni 2018 

1. Danmark har et nationalt sammenhængende sæt af DM-politikker hos universiteterne, som:

  • bakkes op af forskningsråd, ministerier, bevaringsinstitutioner og er åben for andre forskningsinstitutioner
  • sikrer at forskeren får hjælp med at planlægge og effektuere data management for hele datas livscyklus
  • er forankret såvel lokalt som internationalt
  • sikrer modeller for finansiering og fordeling af udgifterne til DM mellem interessenterne

 

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdatamanagement