forskningsdatamanagement

DataCite Konsortium

DataCite er en international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOI’er) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte).

Formålet er at det skal være nemt at findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes.

Dansk

EOSC

Ideen med European Open Science Cloud er, at Infrastrukturen skal kunne tilgås og benyttes på tværs af landegrænser og fagområder, altså være et internet af FAIR data og tjenester.

Dansk

Nationalt samarbejde

DeiC koordinerer og evaluerer leverancen af den digitale forskningsinfrastruktur og understøtter udvikling i det nationale samarbejde med teknisk, politisk og international viden. Med universiteternes engagement hjælper vi forskere til at forstå, hvilken infrastruktur, der står til rådighed og hvordan de får adgang. Du kan se her de forskellige nationale projekter DeiC er involveret. 

Dansk

Nyt KE-projekt om at publicere reproducerbare forskningsresultater

Knowledge Exchange (KE)  undersøger i dette europæiske projekt muligheder for at forbedre sociale og tekniske infrastrukturer i forhold til reproducerbar publicering. Birte Christensen Dalsgaard fra Aarhus Universitet deltager som dansk ekspert i projektet. Projektet ledes af Juliane Kant (DFG) og Anna Mette Morthorst fra DeiC.

Dansk

Guide rådgiver samfundsvidenskabelige forskere om FAIR

Er du samfundsvidenskabelig forsker, og har du brug for vejledning i, hvordan du bedst håndterer dine forskningsdata?

Så kan du finde inspiration i en guide til forskningsdatamanagement, som CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) har udarbejdet: Expert tour guide on Data Management.

Guiden består af seks kapitler, der fører læseren gennem de forskellige stadier af forskningsprojektet: Fra den indledende planlægningsfase til offentliggørelsen af data.

Dansk

Digitale nummerplader til forskningsdata bliver gratis

Nummerplade

Per 1. januar 2018 overtager DeiC driften af DataCite Danmark, der hidtil har været drevet af DTU. DataCite Danmark er det danske bindeled til den internationale DataCite-organisation, der leverer unikke og langtidsholdbare identifikatorer i form af DOI'er (Digital Object Identifier) specielt til forskningsdata.

Institutioner og organisationer har indtil nu skullet betale et årligt bidrag for at anvende DataCite. Denne betaling bortfalder, da der fremover er skabt national finansiering til driften af DataCite Danmark.

Dansk

Online værktøj hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner

Anders Sparre Conrad på DeiC konference 2017
Anders Sparre Conrad fortalte om DMPonline på DeiC konference 2017.

Et nyt værktøj hjælper forskere med at skrive den datamanagementplan, der ofte er første skridt på vejen mod at få styr på forskningsdatamanagement: DMPonline.

DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC stiller DMPonline gratis til rådighed for danske forskere i år og næste år. DeiC står for den tekniske drift.

Dansk

Anders Sparre Conrad bliver formand for datamanagement-forum

Anders Sparre Conrad
"Jeg vil arbejde for, at Nationalt Forum for Forskningsdata Management bidrager til at sikre, at de penge som bliver bevilget på nationalt plan, skaber bedst mulig sammenhæng mellem lokale initiativer og den europæiske og globale udvikling," siger Anders Sparre Conrad, der er ny formand for forummet.

Den hidtidige formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, Henrik Pedersen, forlader posten for at blive dekan på Aalb

Dansk

Internationalt projekt vil bygge en søgemaskine for arkæologisk materiale

Tre arkæologer fra Danmark, Norge og Sverige deltager i et stort fælleseuropæisk projekt, der skal gøre visionen bag European Open Science Cloud til virkelighed. Projektet EOSC-hub har til formål at give forskere en fælles indgang til mange forskellige typer forskningsdata.

Tovholder for arkæologernes del af projektet er lektor Jens-Bjørn Riis Andresen, Aarhus Universitet, fra arkæologiafdelingen på Moesgaard Museum. Han fortæller, at arkæologer de sidste 25 år har drømt om sådan et system:

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdatamanagement