vidensportal

Ny søgefunktion til videnskabelige artikler, der anvender HPC

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg (High Performance Computing). Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018.

Dansk

Ny kommunikationskonsulent i DeiC skal sætte fokus på dansk forskning og EOSC-Nordic

Cecilie Maagaard Winther er fra den 1. september tiltrådte stillingen som kommunikationskonsulent i DeiC.

Forskningsnettet

Cecilie skal blandt andet være med til at formidle de gode historier fra EOSC-Nordic-projektet, der handler om, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Dansk

Video: Arkæologer udnytter eScience

To hære tørner sammen i jernalderen. Den ene nedkæmper den anden og efterlader ligene af krigerne. Et år senere bliver knogler og efterladenskaber smidt i en nærliggende sø.

Udgravningen ved Alken Enge er det største samlede fund af krigere fra jernalderen. Forskere fra Moesgaard Museum benytter avanceret 3D-visualisering til dokumentation af udgravningerne.

”3D-visualisering lader os dokumentere fundene så præcist og detaljeret som muligt,” fortæller professor i arkæologi Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet.

Dansk

Vidensportal om eScience åbner

DeiC Kompetencecenter lancerer i dag DeiC eScience Vidensportal. Portalen skal udbrede viden om, hvordan forskning og uddannelse kan anvende it.

DeiC Kompetencecenter ønsker at gøre Danmarks eScience-ressourcer og kompetencer tydelige for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner. Det skal den nationale eScience Vidensportal hjælpe med til.

Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraplyorganisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

Dansk
Abonnér på RSS - vidensportal