DEFF

Platform giver forskere datamanagement for projekter

Science Cloud for CITIES er en danskudviklet platform til forskningsdatamanagement. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har udviklet den i et pilotprojekt støttet af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC.

"Formålet med projektet er at understøtte hele forskningsprocessen, lige fra forskningsdata hentes ind, de behandles, analyseres og visualiseres, til de bliver publiceret og arkiveret. Det har vi opnået, de første forskere har allerede brugt systemet," fortæller lektor Alfred Heller fra DTU Byg.

Dansk

Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

Dansk

DeiC og DEFF indbyder til pilotprojekter om infrastruktur til datamanagement

Nationalt Forum for Forskningsdata Management under DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) indkalder forslag til pilotprojekter om infrastruktur til datamanagement. Der er afsat 10 millioner kroner til pilotprojekterne, hvoraf projektdeltagerne skal levere halvdelen.

”Et pilotprojekt kan for eksempel handle om at opbygge storage i tilknytning til et supercomputeranlæg – eller måske har nogen allerede en lokal storagestruktur, som de vil udvide til det nationale niveau,” siger Henrik Pedersen, der er formand for forummet.

Dansk

Henrik Pedersen bliver formand for datamanagementforum

Professor Henrik Pedersen fra Syddansk Universitet er udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

Dansk

Projekt skal få styr på forskernes data

Den 1. marts begynder projektet ”Datamanagement i praksis”, der løber over de næste to år. Formålet er at skaffe viden om, hvordan forskere kan styre og håndtere digitale data, som forskningsprojekter genererer eller anvender.

Mange videnskabelige forskningsprojekter bygger på digitale data. Med it er det blevet muligt at opbevare endog meget store datamængder. Dermed kan andre forskere senere få adgang til dem, kontrollere de oprindelige forskeres resultater eller bruge dem til ny forskning.

Dansk

Danmark får strategi for forskningsdatamanagement

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har vedtaget en national strategi for datamanagement til forskningsdata.

Strategien er resultatet af et arbejde der begyndte for et år siden. Dengang nedsatte Rektorkollegiet, DeiC og DEFF "Styregruppen for National Data Management".

Medlemmerne af styregruppen blev udpeget af Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet.

Dansk
Abonnér på RSS - DEFF