DeiC

DeiC søger en kommunikationskonsulent

DeiC har opslået en ledig stilling som kommunikationskonsulent. Vedkommende skal arbejde halvdelen af tiden med opgaver for DeiC generelt, mens den anden halvdel er afsat til opgaver for DKCERT.

Ansøgere skal kunne dokumentere erfaring inden for formidling af information om teknologi, infrastruktur samt it- og informationssikkerhed til såvel teknisk kyndige som øvrige interessenter.

Dansk

DeiC ansætter Johnson Scott som sikkerhedskonsulent i DKCERT

Johnson Akpotor ScottJohnson Akpotor Scott kommer fra en stilling som sikkerhedskonsulent hos Verizon i Tyskland.

Han er bachelor i it og har en lang række certificeringer inden for it og informationssikkerhed, blandt andet inden for Cisco, Check Point og Juniper. Han er også Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Auditor (CISA) og Certified Ethical Hacker (CEH).

Dansk

DeiC-bestyrelsen er forlænget til udgangen af 2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet under Danske Universiteter har forlænget aftalegrundlaget for DeiC indtil udgangen af 2019.

På den baggrund har direktør Hans Müller Pedersen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse besluttet også at forlænge bestyrelsens periode til udgangen af 2019.

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne har accepteret forlængelsen og fortsætter dermed i bestyrelsen. Eneste undtagelse er direktør Malou Aamund, Google Danmark, der på grund af nye opgaver forlader bestyrelsen med udgangen af april 2018.

Dansk

Historien bag DeiC

DeiC (Danish e-infrastructure Cooperation) blev etableret i 2012 under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved aktstykke nr. 70 af 19. april 2012. DeiCs officielle navn i aktstykket er Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Den nye organisation var resultatet af en sammenlægning af to aktiviteter: Supercomputeraktiviteterne under DCSC (Danish Center for Scientific Computing) og Forskningsnettet, som hørte under DTU og blev drevet af UNI-C.

Forskningsnettet

Universiteternes første it-systemer var placeret i regionale regnecentre:

Dansk

DeiC søger en sikkerhedskonsulent til DKCERT

DeiC søger en sikkerhedskonsulent med programmeringserfaring til DKCERT (Danish Computer Security Incident Response Team). Sikkerhedskonsulenten skal deltage i den daglige sagsbehandling af sikkerhedshændelser og videreudvikle de web-baserede værktøjer, DKCERT anvender.

Sagsbehandlingen handler primært om at håndtere sikkerhedshændelser på forskningsnettet.

Endvidere skal konsulenten foretage systemudvikling af web-baserede værktøjer. Det handler blandt andet om at automatisere sagsbehandlingen og udvikle brugerrettede tjenester.

Dansk

Open Science kræver øget investering i e-infrastruktur

Den globale udvikling mod åbne forskningsresultater og forskningsdata og de europæiske initiativer på området åbner nye muligheder for forskningens anvendelse af digitale data. Al forskning er digitaliseret eller er ved at blive det. Derfor bliver adgangen til digital infrastruktur også afgørende for forskningens konkurrenceevne.

Den tanke ligger bag et sæt anbefalinger, som DeiC har udarbejdet til de politiske beslutningstagere. Anbefalingerne har til formål at sikre, at dansk forskning er konkurrencedygtig på verdensplan.

Dansk
Keywords: 

Registerforskere efterlyser infrastruktur til sikker databehandling på tværs af kilder

Bestemte typer p-piller giver kvinder dobbelt så stor risiko for at få blodpropper. Det er et eksempel på et resultat af registerforskning: Forskning baseret på data fra de mange registre om danske borgere.

KOR, Det Koordinerende Organ for Registerforskning, har spurgt registerforskerne om deres ønsker til fremtidens digitale infrastruktur. De peger især på fire udfordringer:

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC