DeiC

Nyhedsbrev april 2019: Sådan sker kortlægningen af det danske web | Fotogrammetri: Via fotografier kan du gøre din forskning tredimensionel | Nordisk samarbejde giver dansk forskning et mere robust og pålideligt netværk

I april har vi set på to af de HPC-projekter, der er i fuld gang på supercomputerne ABACUS2.0 på SDU og på Kulturarvsclusteret, der er placeret på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus.

Det ene er drevet af Niels Brügger, der forsker og skriver om de digitale mediers historie. I den forbindelse er han dykket ned i den danske del af World Wide Web og har analyseret den historiske webudvikling i perioden mellem 2005 og 2015. En meget interessant måde at anvende HPC på i forskningen.

Dansk

eduVPN er klar med app til iOS

Der har været en eduVPN app til både Windows, MacOS og Android i en længere periode, men det har taget lidt ekstra tid at få en iOS app klar.

Udfordringen i forbindelse med iOS har været, at det ikke er muligt at anvende OpenVPN 2.x GPL software på grund af Apples politik.

Dansk
Keywords: 

Fotogrammetri: Via fotografier kan du gøre din forskning tredimensionel og tage den med hjem til computeren på skrivebordet

Når en arkæolog er på udgravning i felten på jagt efter tidligere menneskers kulturelle historie, kan det være umuligt eller uhensigtsmæssigt, at bringe materielle fund med hjem.

Men Københavns Universitetsbibliotek arbejder i øjeblikket på et pilotprojekt om en løsning, hvor der via almindelige billeder, software og DeiCs supercomputer ABACUS2.0 kan bygges digitale kopier, så forskningen kan fortsætte på kontoret – som 3D-modeller i fotorealistisk kvalitet.

Dansk

Nyhedsbrev marts 2019: Videobaseret undervisning engagerer de studerende på kiropraktor-uddannelsen | Ny tjeneste: Panopto giver nyt liv til det brugergenererede videoindhold | Wiki om supercomputing er nu tilgængelig i WAYF

I marts har vi rettet blikket mod to af DeiCs medietjenester, Panopto og Kaltura. Panopto er en ny tjeneste, der nu skal supplere de allerede eksisterende medietilbud fra DeiC. Løsningen er målrettet mod undervisning og præsentationer, hvor det skal være enkelt at anvende - og producere brugergeneret videoindhold. Programmet understøtter videoproduktioner, hvor brugeren er i fokus.

Dansk

DKCERT skal varetage telebranchens decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed

Regeringen udsendte i maj 2018 National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Et af initiativerne er, at der skal udarbejdes sektorstrategier for samfundskritisk infrastruktur inden for sundhed, finans, tele, søfart, transport og energi.

Sektorerne skal bl.a. opbygge decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er) til at sørge for informationsudveksling og validering af information mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed (CFCS) samt forestå vedligeholdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger.

Dansk

Mulighed for danske forskere: Gratis træning i kodning og data science-færdigheder

Siden november 2018 er NeiC platin-partner i The Carpentries, et succesfuldt internationalt projekt, der består af Software Carpentry og Data Carpentry, fællesskaber for instruktører, trænere, vedligeholdere, hjælpere og supporters, der deler en mission om at undervise i grundlæggende compute og datalogiske færdigheder til forskere.

Medlemsskabet giver adgang til:

Dansk
Keywords: 

Ny tjeneste: Panopto giver nyt liv til det brugergenererede videoindhold

Panopto indgår nu som en ny tjeneste i DeiCs portfolio, og programmet skal supplere de allerede eksisterende medieløsninger, Kaltura og MediaSite.

Programmet er en all-in-one videoplatform, der har haft sit udspring i universitetsverdenen med et formål om, at det skal være enkelt at producere og redigere videoindhold til undervisningssituationer eller præsentationer.

Panopto er således yderst velegnet til at:

Dansk

Videobaseret undervisning engagerer de studerende på kiropraktor-uddannelsen

På Institut for Idræt og Biomekanik anvender man i stor stil video i undervisning på eksempelvis kiropraktor-uddannelsen.

Det foregår både i forbindelse med visuelt undervisningsmateriale og evaluering af praktiske opgaver, til læring mellem de studerende eller som dokumentation i forbindelse med eksamensafleveringer.

Dansk

Ny - og stor bevilling til udvikling af nordisk e-infrastruktur

NeIC Nordic e-Infrastructure Collaboration

NeIC har netop modtaget finansiering fra EU-Kommissionen til at styrke arbejdet med European Open Science Cloud i Norden (EOSC-Nordic) samt til at lede udviklingen af FAIR data.

Projektet skal være krumtappen i den motor, som bygger det digitale fundament, der blandt andet skal gøre forskningsdata, infrastrukturtjenester og supercomputerudregninger flydende på tværs af grænser. Et samarbejde, der skal være med til at sikre udviklingen af den moderne - og fremtidige forskning.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC