DeiC

DeiC konference 2019: Deltag aktivt i debatten om de fremtidige prioriteringer

For at skabe grobund for et fremtidigt nationalt samarbejde om den digitale forskningsinfrastruktur, der giver størst mulig værdi for institutionerne, har der været nedsat to arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til DeiCs bestyrelse på områderne for HPC og datamanagement og -storage. Grupperne har leveret deres anbefalinger den 15. september 2019, og bestyrelsen arbejder nu med anbefalingerne og implentering.

Bestyrelsen arbejder også med en evaluering af forskningsnettet og de services, der er tilknyttet det. 

Dansk

Anja C. Andersen på DeiC Konference 2019: At forstå galaksernes liv kræver massevis af data og god forskningsinfrastruktur

Når man forsker i astronomi, opsamler man rigtig mange data fra teleskoper eller satellitter og den teknologiske udvikling samt forbedrede indsamlingsmetoder betyder, at der i løbet af ganske få år er taget et data-kvantespring.

Derfor står man i et dilemma, hvor nye muligheder betyder, at datamængderne bogstavelig talt er løbet ind i et Big Bang, mens de praktiske omstændigheder til behandling og transport har svært ved at følge med i samme tempo.

Dansk

Videnskaben vælter ud af de danske supercomputere!

De danske nationale supercomputere blev etableret tilbage i 2014 og 2015, til fælles nytte og gavn, og for at dansk forskning fremadrettet kunne udøve forskning i verdensklasse.

DeiC følger nøje den udvikling af brugere og forskning som anvender de nationale supercomputing anlæg, også kaldet High Performance Computing (HPC). Tre nationale HPC-anlæg blev dedikeret til hhv. Life Science (Computerome), multidiciplinær forskning (ABACUS2.0) samt samfundsvidenskab og humaniora (Kulturarvsclusteret).

Dansk

Dellingr: Sådan søger du om supercomputerkræfter til din forskning

High Performance Computing (HPC) fylder stadig mere og mere i dansk forskning og du kan også få glæde af teknologien.

Det er NeICs Dellingr-projekt, der stiller HPC-anlæg til rådighed på tværs af de nordiske grænser og danske forskere har derfor mulighed for at få glæde af de store computere.

Som opfølgning på sit første pilotprojekt, der startede sidste år, har NeIC Dellingr igangsat et nyt projekt.

Dansk

Ny kommunikationskonsulent i DeiC skal sætte fokus på dansk forskning og EOSC-Nordic

Cecilie Maagaard Winther er fra den 1. september tiltrådte stillingen som kommunikationskonsulent i DeiC.

Forskningsnettet

Cecilie skal blandt andet være med til at formidle de gode historier fra EOSC-Nordic-projektet, der handler om, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Dansk

Her er køreplanen for den næste generation forskningsnet

NORDUnet og de nationale forskningsnet i Norden er tidligere på året blevet enige om en større ombygning og opgradering af netværksrygraden i de nordiske lande og Europa.

I den nye netværkskonstruktion kan NORDUnet opfylde de voksende kvalitetsbehov om kapaciteter på 100 Gbit/s og med udvidelsesmuligheder op til 1 Tbit/s indenfor netværkets levetid.

Forskningsnetværk er dog mere end hastighed. Der er også kvalitetskrav som eksempelvis lavest mulige forsinkelse og non-stop tilgængelighed.

Dansk

Derfor er dine DeiC-tjenester hurtige og sikre

I NORDUnet, der hoster mange af de tjenester, der udbydes til forskningsnettets medlemmer gennem DeiC, har man taget et bevidst valg.

Det handler om, at man selv vil hoste de tjenester, der udbydes til forskningsnet i Norden.

”Det betyder, at vi har fuld kontrol over alle dele af den infrastruktur, der er mellem brugeren og vedkommendes data – med den kortest mulige forbindelse via forskningsnettet, som også er meget vanskeligt at aflytte, siger Martin Bech, der er chef for forskningsnet og tjenester i DeiC.

Dansk

Data Steward-konference: Du kan være med til at bygge fremtidens bro mellem brugere og data

Data Stewards er grænsefladen mellem organisationens infrastruktur, data og de personer, som gerne vil gøre brug af den enorme viden, der er tilgængelig i data.

Et menneskeligt bindeled i den digitale og datadrevne verden, som skal koble brugerne sammen og udnytte datas potentiale i udviklingen af virksomheder og forskningsområder.

Dansk

Gode råd: Sådan får du en informationssikker sommerferie

Henrik Larsen, chef for DKCERT
Henrik Larsen, der er chef for DKCERT, som er en del af DeiC, skriver hver måned på Computerworld Online om aktuelle it-sikkerhedsspørgsmål.

Når solen skinner og ferien banker på døren, kan det være svært at holde informationssikkerheds-paraderne oppe – men det er selvfølgelig nødvendigt, da de it-kriminelle ikke holder ferie på samme tidspunkt som dig.

Dansk

Data Steward education - coordination or competition?

Data Stewards are an acutely needed “humanware” in the labour market. The Data Steward is the interface between infrastructure and applications (data) and processes and staff (culture) in organisations of the 21st century. Different educational approaches to data stewardship certification already exist internationally within industry, but are still early-stage initiatives at universities.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC