DeiC

Pressemeddelelse: Forum vil hjælpe forskere med at håndtere data i eksplosiv vækst

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

Dansk

Pressemeddelelse: Digital infrastruktur er afgørende for Danmarks fremtid

DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) er en virtuel organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. DeiC har nået meget i 2014, herunder åbningen af det første af tre planlagte nationale supercomputercentre. Væksten i brugen af højhastighedsnetværket forskningsnettet fortsatte, og en national strategi for lagring af data fra forskningsprojekter blev vedtaget. Det fremgår af DeiC Årsrapport 2014, som netop er udsendt.

Dansk
Keywords: 

DeiC Årsrapport 2014 er udkommet

2014 blev et år, hvor resultaterne af de første års planer i DeiC manifesterede sig i faktiske aktiviteter og aftaler. Således blev det første af tre nationale supercomputercentre åbnet, forskningsnettet øgede trafikmængden, og en national strategi for forskningsdatamanagement kom på plads.

Alt det fremgår af DeiC Årsrapport 2014, der netop er udkommet.

Dansk
Keywords: 

DeiC fastlægger strategi 2015-2018

Bestyrelsen for DeiC har fastlagt strategien for de næste fire år. Formålet med strategien er at gøre DeiCs vision til virkelighed.

Visionen lyder:

DeiC gør i samarbejde med institutionerne eScience tilgængelig for alle relevante danske forskningsmiljøer gennem koordinering og levering af e-infrastruktur og vejledning, og med henblik på at opnå national synergi på området.

Til det formål har bestyrelsen defineret seks strategiske delmål, som DeiC skal fokusere på i perioden 2015-2018:

Dansk
Keywords: 

National e-Infrastruktur for 50 mio. kr.

DeiC blev "født" med en bevilling på 50 mio kr. fra forskningsinfrastrukturpuljen til igangsættelse af nye aktiviteter indenfor national e-infrastruktur til forskning. Bevillingen var for perioden 2012-2014.
DeICs bestyrelse har disponeret midlerne og de konkrete og fysiske resultater af investeringer vil i de kommende år give helt nye muligheder for forskningsresultater og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at den infrastruktur, der blev investeret i, er  

Dansk
Keywords: 

Invitation til interessetilkendegivelser om national e-Infrastruktur

DeiC indbyder universiteter og andre interesserede offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at byde ind med interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale e-Infrastrukturfaciliteter.

Baggrund

DeiC blev grundlagt med et tilskud fra forskningsinfrastrukturpuljen på 50 mio. kr., der skulle anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter indenfor computing og storage området. 

De 40 mio. kr. er disponeret til følgende:

Dansk
Keywords: 

Årsrapport 2013 er udgivet

DeiC har udgivet sin årsrapport for 2013. Rapporten sætter fokus på aktiviteterne med at skabe et bæredygtigt nationalt fundament for e-infrastruktur til forskning og uddannelse i Danmark.

Årsrapport 2013 (PDF)

Rapporten vil indenfor de kommende uger blive sendt til en lang række af vores interessenter og brugere.

Er du interesseret i at modtage rapporten, så skriv til gitte.kudsk@deic.dk

Dansk
Keywords: 

Året der gik - 2013

2013 var for os, - som for de fleste - endnu et travlt år. Efter at DeiCs bestyrelses fastlagde strategien for perioden 2012 - 2016 i september 2012, var vi ved årsskiftet klar til at definere og gå i gang med de aktiviteter, der skulle sikre udførelsen af strategien.

Dansk
Keywords: 

Klar med indkaldelse af ansøgninger og forslag til fremtidig finansiering af scientific computing inden påske

© Colourbox

På DeiC bestyrelsesmøde den 4. marts, blev det besluttet at offentligøre indkaldelse af ansøgning om midler til scientific computing. Det endelige beløb er ikke fastlagt, men vil blive minimum 15 mio. kr, hvis der er tilstrækkelig med kvalificerede ansøgninger. 

Opslaget vil blive annonceret på DeiCs website.

Dansk
Keywords: 

PRESSEMEDDELELSE: Forening af dataopbevaring, regnekraft og netforbindelser skal styrke dansk forskning

Dansk Center for Scientific Computing (DSCS) og Forskningsnettet er fusioneret til Danish e‐Infrastructure Cooperation (DeiC) for at styrke den danske indsats på e‐science området og dermed være med til at sikre dansk forskning en fremtrædende plads på den internationale scene.

I moderne forskning indenfor alle områder, er der brug for at indsamle og behandle data og kunne beregne dem. For at understøtte denne forskningsform, kaldet e‐science, er netværk, computere og datalagerkapacitet en væsentlig forudsætning.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC