DeiC

Applikationsekspert skal lære forskere at programmere

CodeRefinery er et nordisk projekt koordineret af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer.

Dansk

DeiC ansætter systemudvikler

Ashokaditya MohantyDeiC har ansat Ashokaditya Mohanty, der er uddannet civilingeniør fra DTU. Ashokaditya Mohanty er 32 år og har i et par år været involveret i udviklingen af data.deic.dk som studentermedhjælper.

Hans første opgave som fastansat er at udvikle brugergrænsefladen til det system til bekæmpelse af DDoS-angreb (Distributed Denial of Service), DeiC planlægger at tilbyde brugerne af forskningsnettet.

Dansk

TF-CSIRT

TF-CSIRT (Task Force Computer Security Incident Response Teams) er et forum under de europæiske forskningsnetværks paraplyorganisation GÉANT. Medlemmerne er organisationer, der håndterer sikkerhedshændelser.

Under TF-CSIRT kan de mødes med andre organisationer af samme type og diskutere emner af fælles interesse. TF-CSIRT arrangerer også kurser og fremmer brugen af fælles standarder og procedurer for håndtering af sikkerhedshændelser.

DeiC er repræsenteret i TF-CSIRT via DKCERT.

Dansk

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration)

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) har til opgave at udvikle og drive e-infrastrukturløsninger på områder, hvor der er en fælles nordisk interesse. NeIC er en distribueret organisation sammensat af tekniske eksperter fra supercomputercentre i de nordiske lande.

Samarbejdet begyndte i 2003. Siden 2012 har NeIC hørt under NordForsk, der er en forskningsorganisation under Nordisk Ministerråd.

Dansk

PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe)

PLAN-E er et europæisk samarbejdsforum for eScience-centre. Gruppen sigter på at afdække omfanget af og indholdet i nationale eScience-tiltag. Formålet er at finde muligheder for synergi, arbejdsdeling og specialisering.

DeiC er repræsenteret i PLAN-E ved kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen og udviklingschef Rene Belsø.

Dansk

E-IRG (e-Infrastructure Reflection Group)

E-IRG er en rådgivende eScience-infrastrukturekspertgruppe nedsat og finansieret af det europæiske samarbejde.

Gruppen består typisk af en repræsentant fra den nationale computing-relaterede forskningsinfrastruktur (netværk, supercomputing og/eller datalagring), samt en repræsentant fra den nationale forskningspolitiske forvaltning (ministerium eller styrelse).

E-IRG afholder workshops om netværk og computing-relateret forskningsinfrastruktur og publicerer periodiske strategianbefalinger. Herudover publiceres en række andre artikler og taskforce-rapporter.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC