DeiC Kompetencecenter

Portal giver overblik over kurser om eScience

Den nye webtjeneste giver et samlet overblik over kurser rettet mod forskere, studerende og andre med interesse i eScience. Listen rummer primært træningskurser, ikke ECTS-givende kurser.

"Vores formål med portalen er at fremme deltagelsen på kurserne og hjælpe med til at udbrede kendskabet til eScience," siger kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen.

Dansk

Konference belyser jura som hindring for forskning

En konference vil belyse de problemer, juraen kan medføre for forskningen, og komme med råd til, hvordan forskere kan håndtere udfordringerne.

Ophavsretten kan begrænse, i hvilket omfang en forsker må anvende digitalt materiale. Persondataretten sætter grænser for brugen af persondata. Dertil kommer regler om ejerskab til forskningsdata, tavshedspligt og erhvervshemmelighedsbeskyttelse.

"Når juraen spænder ben for forskrningen – og hvordan det kan undgås," er en konference den 12. maj hos Dansk Magisterforening på Frederiksberg.

Dansk

Jura spænder ben for digital forskning

DeiC eScience Kompetencecenter havde indbudt til workshoppen ”Forskning og jura” på DTU den 18. januar sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og DigHumLab. Flere forskere fortalte om de hindringer, lovkrav og regler stiller for deres forskning.

Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet, beskrev de udfordringer, hendes arbejde med at indsamle og analysere data fra sociale medier medfører:

Dansk

Netværk behandler jura i digital forskning

Formålet med netværket er at synliggøre det arbejde, der allerede sker inden for forskningsetiske og juridiske problemstillinger. Det gælder for eksempel Forskerportalen, som UBVA står bag, og arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management og andre ERFA-grupper.

Endvidere skal netværket tage initiativ til netværksarrangementer om aktuelle spørgsmål på området.

Det nye netværk er åbent for alle interesserede. Man kan melde sig til det via DeiC eScience Vidensportal.

DeiC administrerer netværket, der ledes af en styregruppe bestående af:

Dansk

Bliv pilotprojekt på Computerome

Computerome, DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU.

DeiC eScience Kompetencecenter indbyder forskere til at køre pilotprojekter på DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU.

Forskerne får adgang til at bruge Computerome, som supercomputeren hedder, til forskningsprojekter med behov for store mængder regnekraft.

De udvalgte pilotprojekter får tildelt op til 40 timers teknisk support og 10.000 node-timer. En node-time er brugen af en computerenhed (node) i en time. Computerome er opbygget af 569 noder.

Dansk

Mød chefen for DeiC eScience kompetencecenter

Lene Krøl AndersenPr 1. november 2014 har DeiC ansat Lene Krøl Andersen som leder af eScience kompetencecentret.
Det bliver Lenes opgave, at stå i spidsen for den videre opbygning af det virtuelle kompetencecenter, sikre forankringen hos universiteterne og gennemføre aktiviteter, der skal være med til at løfte niveauet for eScience i Danmark.

Dansk

DeiC søger leder til eScience kompetencecenter

Dette job er en unik mulighed for at spille en afgørende rolle i arbejdet med at løfte dansk eScience til et helt nyt niveau. Du skal stå i spidsen for opbygningen af et fælles nationalt og virtuelt eScience kompetencecenter, som udover forankring i Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) også er tæt knyttet til alle universiteterne i Danmark. Du bliver en del af ledelsen i DeiC. 

Dansk

Stor aktivitet hos eScience komitéen

Af projektleder Helle Meldgaard, sekretariatsbistand til eScience komitéen

eScience komitéen er kommet godt fra start og har nu afholdt to møder.

Den nærmere rolle for komitéens medlemmer er, at repræsenterer forskerne på de enkelte universiteter indenfor alle fagmiljøer. Det betyder bl.a., at der skal skabes en dialog med universitetsledelserne og forskningsmiljøerne om DeiC’s aktiviteter, ligesom der også ad denne kanal kan bringes ønsker frem til DeiC. eScience komitéen har en rådgivende rolle i forhold til DeiCs bestyrelse.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC Kompetencecenter