DeiC Kompetencecenter

Nyhedsbrev november 2019: Kæmpe HPC-projekt giver fantastiske muligheder, men er ikke uden udfordringer | DeiC konference 2019 i video og billeder | Smugkig på fremtidens supercomputer til forskning

DeiC konference 2019 er nu løbet af stablen, og årets udgave blev den hidtil største med hele 222 deltagere. I nyhedsbrevet kan du finde links til både historier fra begivenheden samt video og billeder fra de to spændende dage i Fredericia.

Vi har også valgt at sætte fokus på supercomputing og i den forbindelse naturligvis på LUMI-projektet, hvor det første fysiske møde i ”LUMI Strategic Committee” afholdes i København den 2. december 2019. Hosting-aftalen mellem CSC og EuroHPC er ligeledes blevet underskrevet og arbejdet med at bygge computeren kan gå i gang.

Dansk

EOSC-Nordic: Projektet, der skal bygge og integrere European Open Science Cloud i den nordiske og baltiske region

EOSC-Nordic-projektet handler om, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Med andre ord: et indre marked for forskningsdata i Europa.

På den måde skal det gøres muligt, at konkrete forskningsområder kan dykke ned i en enorm vidensbank og komme op igen med nye og interessante problemstillinger ud fra det, man allerede ved. I stedet for at forskerne selv skal opdyrke deres egne ’lokale’ data og senere sammenligne med omverdenen.

Dansk

Nu kan du tage DeiC med i lommen

DeiC er en virtuel organisation, der har til formål at understøtte Danmark som eScience-nation gennem levering af digital infrastruktur til forskning og forskningsbaseret undervisning.

Det betyder, at DeiC tilbyder en hel stribe tjenester, som supplerer den digital infrastruktur på de danske universiteter og andre institutioner inden for forskning og uddannelse.

Med denne lille folder kan du hurtigt og nemt få overblikket over, hvordan organisationen hænger sammen og hvilke tjenester, som er tilgængelige.

Dansk

Analyse: Supercomputere giver videnskab i international verdensklasse

National HPC, også kendt som supercomputere, blev introduceret i DeiC-regi for cirka fire år siden som en ny mulighed til de danske forskere.

Der er således stillet tre nationale supercomputere til rådighed for danske forskere, henholdsvis Abacus 2.0 hos SDU, Computerome hos DTU og Kulturarvsclusteret hos Det Kgl. Bibliotek.

Det er naturligvis altid en spændende proces, når nye arbejdsredskaber tages i brug og ikke mindst, når det handler om de resultater, som følger i kølvandet på ny teknologi.

Dansk

Ny dansk repræsentant i NeiCs ledelsesteam

Lene Krøl Andersen, der leder DeiC eScience kompetencecenter i Danmark bliver nu også en del af NeiCs ledelsesteam. Hun bliver derfor en af krumtapperne i det nordiske samarbejde, som bygger bro mellem forskningsmiljøer og teknologi.

En af hovedopgaverne for Lene Krøl Andersen og resten af ledelsen i NeiC er at integrere Open Science-ind i både Nordiske og nationale forskningsmiljøer i tæt samarbejde med de nationale eInfrastruktur-leverandører.

Dansk

Workshop introducerer forskere til fotogrammetri

Med digital fotogrammetri kan man ud fra billeder danne en digital model af et objekt. Det kan for eksempel være et arkæologisk fund, som derefter kan vises som en computeranimation.

Københavns Universitetsbibliotek inviterer interesserede til en workshop, hvor deltagerne producerer modeller med programmet Photoscan og DeiCs supercomputer Abacus 2.0. Det foregår på onsdag på bibliotekets Søndre Campus på Amager.

Formiddagen indeholder foredrag og præsentationer om blandt andet fotogrammetri i museumsformidling og arkæologisk forskning.

Dansk

Kompetencecenter om eScience ansætter projektleder

Birgitte Vedel ThageSom projektleder i kompetencecenteret skal Birgitte Vedel Thage udbrede kendskabet til eScience på universiteterne.

Birgitte Vedel Thage får ansvaret for formidling via blandt andet DeiC eScience Vidensportal, som kompetencecenteret driver. Opgaven omfatter fx videoer og podcasts i serien Supercomputing i Danmark.

Dansk

Kompetencecenter søger to studentermedhjælpere

De to studentermedhjælpere skal være med til at fremme kompetence-udviklingen inden for eScience i Danmark.

Den ene stilling får fokus på den kommunikative del af udbredelsen. Det handler om at synliggøre udviklingen inden for eScience i Danmark. Det inkluderer at gøre eScience synlig på de sociale medier (Twitter, LinkedIn, podcast m.m.), samt give et grundlæggende overblik over de forskellige dele af eScience, sådan at alle kan få en god introduktion og blive inspireret til at arbejde med det.

Dansk

Hvordan påvirker persondataforordningen forskningen

Rundbordssamtalen skal handle om konsekvenserne af den databeskyttelsesforordning, som bliver håndhævet i EU-landene fra maj 2018.

Blandt deltagerne på forskersiden er udviklingskoordinator Marianne Ping Huang, professor Kathrin Otrel-Cass og professor Kaj Grønbæk. Endvidere deltager inviterede eksperter såsom persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg og specialkonsulent Karsten Kryger Hansen.

Værter for arrangementet er Henrik Larsen, chef for DKCERT, og projektleder Helle Meldgaard, DeiC.

Dansk

Se indlæg fra den nationale supercomputerdag

Brugen af supercomputere fører til en lang række nye forskningsresultater. Men hvilke? Og hvordan gør man? For at forstå hvordan forskere bedst kan udnytte potentialet, inviterede DeiC eScience Kompetencecenter i samarbejde med tovholderne for de tre nationale supercomputer-anlæg til en temadag den 7. november 2016 på DTU med fokus på forskere og forskning.

Materiale fra dagen kan nu ses på DeiC eScience Vidensportal.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC Kompetencecenter