supercomputer

Adgang til LUMI vil kræve sikre identiteter fra institutionerne

Forskere fra lande som deltager i LUMI-konsortiet, vil via eduGAIN få adgang til supercomputeren LUMI med den brugerkonto som de har ved deres institution. Men kun hvis institutionen har et påkrævet modenhedsniveau i sin brugerstyring – og oplyser det i sine brugeres login-tokens.

Dansk

Dansk HPC-baseret forskning set i forhold til verdensmålene

DeiC har analyseret resultaterne for brugerne og forskningen fra de tidligere tre nationale HPC-anlæg i perioden 2015 til 2019.

Der er således indsamlet data for fem år og listen tæller nu 835 publikationer for perioden. Hvis du selv har lyst til at gå på opdagelse i de udgivelser, som har inkluderet brug af national supercomputing i Danmark, så er der mulighed for at søge i analysematerialet.

Forskningsnettet

Dansk

Nyt nationalt HPC-landskab er nu klar til de første forskere

DeiCs bestyrelse nedsatte i maj 2019 en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle universiteter, som skulle rådgive bestyrelsen om det fremtidige danske landskab for High Performance Computing (HPC). Arbejdsgruppen kom med deres anbefalinger i september samme år, og universiteterne og DeiC har siden arbejdet på at få realiseret dem og få etableret samarbejdsaftaler for de kommende år.

Det arbejde er nu faldet på plads, og der er lagt en plan for fremtidens danske HPC-landskab.

Dansk

DeiC ansætter ny HPC-specialist

Tethys Svensson er blevet ansat som HPC-specialist i DeiC, hvor han blandt andet skal være en del af den support-gruppe, som skal hjælpe danske forskere med at udnytte supercomputeren LUMIs potentiale.

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er en unik europæisk supercomputerindsats, der inkluderer ti lande, herunder Danmark, og EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), som sammen investerer i en meget stor forskning-computer med en top-ydeevne på 552 petaflop/s. 

Dansk

Nu begynder arbejdet med supercomputeren LUMI

Indkøbsprocessen af ​​LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er nu afsluttet, og systemleverandøren er valgt, så supercomputeren kan blive operationel til næste år.

LUMI er en unik europæisk supercomputerindsats, der inkluderer ti lande, herunder Danmark, og EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), som sammen investerer i en meget stor forskning-computer med en top-ydeevne på 552 petaflop/s. Det er Danske Universiteter, der er med i LUMI med DeiC som forvalter.

Dansk

PUHURI skal holde styr på sikkerhed og ressourcer til stort supercomputerprojekt

Det finske ord PUHURI, som kan oversættes til noget i retning af vindstød, er et projekt, der har til formål, at skabe en central tjeneste til brugeridentifikation, autentificering, autorisation samt ressourceallokering til supercomputeren LUMI EuroHPC (Large Unified Modern Infrastructure).

Dansk

Forsker: Softwareudvikling er fundamentet for supercomputer-succes

Astrofysikområdet er storforbruger af supercomputertid og har også en lang tradition for anvendelse af de kraftige regnemaskiner, der strækker sig helt tilbage til 1950’erne og de første computere i verden.

Forskningsområdet er præget af store skalaer i eksempelvis tid og rum, hvilket stiller massive krav til it-afdelingens formåen.

Dansk

Publikationslisten er nu opdateret frem til 2019

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de tre nationale HPC-anlæg (High Performance Computing).

Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2019 (og en enkelt publikation fra 2020). Det betyder, at der samlet set er registreret 835 forskningspublikationer gennem en periode på fem år. I 2018-opgørelsen var tallet på 576.

Dansk

Sæt kryds i kalenderen: Webinar om LUMI den 19. maj

I begyndelsen af 2021 bliver en af verdens kraftigste supercomputere til forskning, LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), sat i drift i CSC’s datacenter i Finland.

LUMI er et konsortium bestående af ni lande, herunder Danmark, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at få færdiggjort projektet med henblik på at give forskningen i Europe et digitalt kvalitetsløft.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - supercomputer