Syddansk Universitet

Giv dit bidrag: Hvordan skal den nationale HPC fungere?

I begyndelsen af 2015 forventes DeiC Nationale HPC Center, SDU at være driftsklar.

Inden da skal en lang række procedurer være på plads. På DeiC konference 2014 inviterer vi dig til at være med til at komme med forslag til forretningsmodel?, hvordan flytning af brugere fra lokale sandkassemiljøer til det nationale niveau håndteres?, hvad med dataflytning? mm.

Har du holdninger, forslag eller kommentarerer, så kom forbi DeiCs stand på konferencen, hvor der vil være mulighed for på workshop-vis at komme med de gode og kreative, gennemtænkte og umiddelbare forslag. 

Dansk

National supercomputer sendt i EU-udbud

Syddansk Universitet har nu sendt det nationale HPC cluster i EU-udbud..

Udbuddet er et begrænset udbud, og gennemføres derfor i 2 faser. En prækvalifikation, der identificerer leverandører, der herefter vil blive bedt om at indgive bud i fase 2.

Deadline for deltagelse i prækvalifikation er den 26. maj 2014. 

EU Udbud: Purchase of High Performance Computing Cluster

Dansk

Nationalt supercomputercenter på Syddansk Universitet

©colourbox

DeiC har underskrevet en hensigtserklæring med Syddansk Universitet om etablering af et nationalt supercomputercenter. Computeren skal kunne bruges af forskere fra alle universiteterne, og henvende sig til alle forskningsområder.

Som resultat af DeiCs indkaldelse af interessetilkendegivelser om drift af national HPC anlæg forventes den første nationale supercomputercenter at stå klar i 2015.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Syddansk Universitet