CERT

Scanning af servere

DKCERT tilbyder som en gratis service for institutioner på forskningsnettet at scanne deres it-systemer og applikationer, som er tilgængelige via internettet, for sårbarheder. Formålet er at identificere sårbarheder, som tillader udefrakommende indtrængen via internettet.

Resultatet af sårbarhedsscanningen dokumenteres i en rapport. Den fungerer som et styringsværktøj, som bliver præsenteret for den systemansvarlige. Rapporten giver den systemansvarlige et nemt overblik over, hvilke sårbarheder der skal rettes i systemerne for at sikre instituttets netværk.

Dansk

Sikkerhedsinformation

Nyhedsbrev

DKCERT udsender hver mandag et nyhedsbrev til systemansvarlige, som har interesse i at holde sig opdateret om it-sikkerhed og trusler mod deres it-systemer.

Nyhedsbrevet informerer om de seneste nyheder inden for it-sikkerhed, herunder sikkerhedsrisici og ulovlige scanningsaktiviteter på Forskningsnettet.

Nyhedsbrevet indeholder blandt andet følgende emner:

Dansk

Håndtering af sikkerhedshændelser

DKCERT modtager anmeldelser om sikkerhedshændelser, der vedrører forskningsnettet. Det kan være angreb på computere på forskningsnettet eller angreb fra forskningsnettet rettet mod andre. DKCERTs rolle er i denne sammenhæng af formidlende og rådgivende karakter. Incident Response-ydelsen omfatter direkte teknisk support vedrørende håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser. DKCERT giver forslag til løsning af problemerne og advarer andre, der kunne risikere at blive udsat for en tilsvarende hændelse.

Dansk

Sikkerhedstjenester (DKCERT)

DKCERT (Computer Security Incident Response Team) følger sikkerheden på forskningsnettet og tilbyder en række ydelser på DeiCs vegne til at forbedre sikkerheden.

Institutionerne er selv ansvarlige for sikkerheden, men DKCERT hjælper, hvis der opstår problemer. DKCERT kan desuden hjælpe med at udarbejde sikkerhedspolitikken, udføre it-revision og andre konsulentopgaver inden for it-sikkerhed.

Dansk
Abonnér på RSS - CERT