kompetencecenter

Ny dansk repræsentant i NeiCs ledelsesteam

Lene Krøl Andersen, der leder DeiC eScience kompetencecenter i Danmark bliver nu også en del af NeiCs ledelsesteam. Hun bliver derfor en af krumtapperne i det nordiske samarbejde, som bygger bro mellem forskningsmiljøer og teknologi.

En af hovedopgaverne for Lene Krøl Andersen og resten af ledelsen i NeiC er at integrere Open Science-ind i både Nordiske og nationale forskningsmiljøer i tæt samarbejde med de nationale eInfrastruktur-leverandører.

Dansk

Applikationsekspert skal lære forskere at programmere

CodeRefinery er et nordisk projekt koordineret af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer.

Dansk

DeiC og supercomputercentre inviterer forskere til temadag om supercomputere

Hvordan kan jeg anvende supercomputere i min forskning?

Det spørgsmål vil DeiC gerne hjælpe forskere med at besvare. Derfor indbyder DeiC eScience kompetencecenter sammen med de nationale supercomputercentre forskere til temadag om supercomputere den 7. november på DTU.

På dagen er DeiCs tre nationale supercomputere repræsenteret: Abacus 2.0 ved Syddansk Universitet i Odense, Computerome ved DTU Risø og Kulturarvsclusteret ved Statsbiblioteket i Aarhus.

Dansk

Video: Arkæologer udnytter eScience

To hære tørner sammen i jernalderen. Den ene nedkæmper den anden og efterlader ligene af krigerne. Et år senere bliver knogler og efterladenskaber smidt i en nærliggende sø.

Udgravningen ved Alken Enge er det største samlede fund af krigere fra jernalderen. Forskere fra Moesgaard Museum benytter avanceret 3D-visualisering til dokumentation af udgravningerne.

”3D-visualisering lader os dokumentere fundene så præcist og detaljeret som muligt,” fortæller professor i arkæologi Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet.

Dansk

Vidensportal om eScience åbner

DeiC Kompetencecenter lancerer i dag DeiC eScience Vidensportal. Portalen skal udbrede viden om, hvordan forskning og uddannelse kan anvende it.

DeiC Kompetencecenter ønsker at gøre Danmarks eScience-ressourcer og kompetencer tydelige for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner. Det skal den nationale eScience Vidensportal hjælpe med til.

Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraplyorganisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

Dansk

Pilotprojekter analyserer kuldioxid og forskercitater

De første pilotprojekter på DeiC Nationale HPC Center, SDU, er i gang. Forskere fra Copenhagen Business School vil blandt andet se på, hvad det medfører for spredning af viden, når forskere flytter rundt mellem institutter. Klimaforskere fra Københavns Universitet undersøger, hvad klimaforandringer betyder for, hvor gode planter er til at optage kuldioxid.

Dansk

Seminar: Twitter i valgkampen, molekyler, grafikkort og jura

Hvad kan digitale forskningsmetoder gøre for forskerne? Det spørgsmål forsøger et seminar fra DeiC Kompetencecenter at besvare på et seminar på Roskilde Universitet.

På seminaret fortæller danske forskere om deres praktiske erfaringer med at anvende digitale metoder.

Lektor Mads Eberholst fra Roskilde Universitet taler om Twitterdata og valgkamp. Thomas Schrøder gennemgår, hvad grafikkort kan lære os om molekylernes verden. Troels Andreasen fortæller om data mining og visualisering af sociale netværk i undervisningen.

Dansk

Spænder juraen ben for din forskning?

Har juridiske problemstillinger stillet hindringer i vejen for dit arbejde som forsker? Eller har du spørgsmål om jura i forskningssammenhæng? Så vil DeiC eScience kompetencecenter gerne høre fra dig.

”Et af de store problemer er, at ophavsrettighedsloven og persondataloven forhindrer, at man kan lave ordentlig forskning i digitale data."

Dansk

DeiC indbyder til pilotprojekter på supercomputer

DeiC Nationale HPC Center på Syddansk Universitet går nu i drift. Efter nogle måneders testkørsler er centeret klar til at tage imod brugere – både erfarne HPC-brugere og nye forskere, der opfordres til at byde ind med forslag til pilotprojekter.

”Testfasen er gået godt. Vi har luget ud i de småfejl, der altid vil være, når man tager et nyt system i brug. Nu glæder vi os til at byde brugerne velkommen,” siger Jens Svalgaard Kohrt, DeiC SDU.

Dansk
Abonnér på RSS - kompetencecenter