eScience

Syddansk Universitet åbner eScience-center

Abacus 2.0 - DeiC national supercomputer placeret hos Syddansk Universitet

Den 13. september inviterer Syddansk Universitet til indvielsen af SDU eScience Center. Formålet er at skabe yderligere kendskab til og interesse for eScience hos forskerne på Syddansk Universitet.

Dagen byder blandt andet på en gennemgang af eScience i sundhedsvidenskab og korte indlæg om fem emner:

  • Præcisionsmedicin.
  • Kemi.
  • Teknologi.
  • Humaniora.
  • Samfundsvidenskab.

Målgruppen er primært forskere på Syddansk Universitet, men alle er velkomne.

Dansk

Open Science kræver øget investering i e-infrastruktur

Den globale udvikling mod åbne forskningsresultater og forskningsdata og de europæiske initiativer på området åbner nye muligheder for forskningens anvendelse af digitale data. Al forskning er digitaliseret eller er ved at blive det. Derfor bliver adgangen til digital infrastruktur også afgørende for forskningens konkurrenceevne.

Den tanke ligger bag et sæt anbefalinger, som DeiC har udarbejdet til de politiske beslutningstagere. Anbefalingerne har til formål at sikre, at dansk forskning er konkurrencedygtig på verdensplan.

Dansk
Keywords: 

DeiC og supercomputercentre inviterer forskere til temadag om supercomputere

Hvordan kan jeg anvende supercomputere i min forskning?

Det spørgsmål vil DeiC gerne hjælpe forskere med at besvare. Derfor indbyder DeiC eScience kompetencecenter sammen med de nationale supercomputercentre forskere til temadag om supercomputere den 7. november på DTU.

På dagen er DeiCs tre nationale supercomputere repræsenteret: Abacus 2.0 ved Syddansk Universitet i Odense, Computerome ved DTU Risø og Kulturarvsclusteret ved Statsbiblioteket i Aarhus.

Dansk

Portal giver overblik over kurser om eScience

Den nye webtjeneste giver et samlet overblik over kurser rettet mod forskere, studerende og andre med interesse i eScience. Listen rummer primært træningskurser, ikke ECTS-givende kurser.

"Vores formål med portalen er at fremme deltagelsen på kurserne og hjælpe med til at udbrede kendskabet til eScience," siger kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen.

Dansk

PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe)

PLAN-E er et europæisk samarbejdsforum for eScience-centre. Gruppen sigter på at afdække omfanget af og indholdet i nationale eScience-tiltag. Formålet er at finde muligheder for synergi, arbejdsdeling og specialisering.

DeiC er repræsenteret i PLAN-E ved kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen og udviklingschef Rene Belsø.

Dansk

Video: Arkæologer udnytter eScience

To hære tørner sammen i jernalderen. Den ene nedkæmper den anden og efterlader ligene af krigerne. Et år senere bliver knogler og efterladenskaber smidt i en nærliggende sø.

Udgravningen ved Alken Enge er det største samlede fund af krigere fra jernalderen. Forskere fra Moesgaard Museum benytter avanceret 3D-visualisering til dokumentation af udgravningerne.

”3D-visualisering lader os dokumentere fundene så præcist og detaljeret som muligt,” fortæller professor i arkæologi Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - eScience