registerforskning

Pilotprojekt gør det teknisk muligt at kombinere registerdata med genomdata på Computerome

Jeppe Klok Due
"Dansk registerforskning har en førerposition på verdensplan. For at sikre den skal forskerne have bedre muligheder for at kombinere data fra flere dataansvarlige. Pilotprojektet på Computerome er første skridt på vejen," sagde projektleder Jeppe Klok Due fra KOR på DeiC konference 2017.

Hvad betyder sociale forhold for risikoen for, at en person udvikler skizofreni? Hvilket uddannelsesniveau havde vedkommendes forældre?

Dansk

Registerforskere efterlyser infrastruktur til sikker databehandling på tværs af kilder

Bestemte typer p-piller giver kvinder dobbelt så stor risiko for at få blodpropper. Det er et eksempel på et resultat af registerforskning: Forskning baseret på data fra de mange registre om danske borgere.

KOR, Det Koordinerende Organ for Registerforskning, har spurgt registerforskerne om deres ønsker til fremtidens digitale infrastruktur. De peger især på fire udfordringer:

Dansk
Abonnér på RSS - registerforskning