forskningsdata management

National RDA-node (DK-RDA)

Research Data Alliance (RDA) er er et græsrodsinitiativ støttet finansielt af EU, USA og Australien med det formål at bygge de sociale og tekniske broer for deling og genbrug af forskningsdata. Alle kan melde dig ind i RDA og deltage i en lang række af arbejdsgrupper og interessegrupper. Her udvikler medlemmerne fx tekniske standarder, vejledninger og domænespecifikke best practises inden for forskningsdata-management (RDA outputs).

Dansk

Internationalt samarbejde

Danmarks forskning kan ikke udvikle sit fulde potentiale, hvis vi ikke kigger ud over vores landegrænser. Derfor understøtter DeiC udvikling i det nationale samarbejde med teknisk, politisk og internationalt viden. Du kan se her de forskellige internationale organisationer, som DeiC deltager i eller er medlem af på samarbejdets eller Danmarks vegne.

Dansk

Ny høring om fremtidens data management-strategi

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bad den 1. februar 2020 DeiC om at varetage udarbejdelsen af en national strategi for data management baseret på FAIR-principper for forskningsdata. FAIR-principperne handler om forskningsdata - Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets.

Dansk

Elektroniske Lab Notebooks (ELNs)

Her finder du retningslinjer og ”bedste praksis” baseret på implementering af ELN-systemer i de deltagende forskergrupper i eLabBook-projektet (henholdsvis DTU, KU og AU). Endvidere deles materialer fra workshops, der præsenterer resultaterne.

Hvad er en ELN?

En Elektronisk Lab Notebook (ELN) er en software, der efterligner den traditionelle laboratorienbog af papir, som mange forskere bruger i deres daglige arbejde.

Brug af en elektronisk version af laboratoriebogen har en række fordele:

Dansk

Datalagring og data management

Hvad er data management?

Forskningsdata management handler om at du har styr på dine forskningsdata før, under og efter dit forskningsprojekt – at du håndterer dataene forsvarligt både forskningsmæssigt, teknisk, juridisk og etisk i hele deres livscyklus. Konkret at du for dit forskningsprojekt bl.a.:

Dansk

Webside med e-læringsmodul og hjælp til FAIR data

Et helt nyt websted introducerer FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og viser, hvordan forskeren kan gøre sine egne data FAIR.

Siden lanceres i dag, den 3. juli, og den indeholder blandt andet e-læringsmoduler om FAIR data, hvor du i løbet af kort tid kan få indblik i, at FAIR ikke nødvendigvis er en tidskrævende og administrativ proces, men et sæt principper, der kan gøre din forskning mere effektiv og transparent.

Dansk

Rapport sætter fokus på fremtidens uddannelse af Data Stewards

Data Stewards er i øjeblikket et buzz-word inden for data management, og det er der mindst en rigtig god grund til. Der findes nemlig ikke en dedikeret uddannelse, som kan udklække de nødvendige kandidater og bedømmelsen er, at der mangler op mod en halv million Data Stewards i Europa lige nu.

For at finde en løsning på udfordringen blev der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt behovene og udarbejdet konkrete bud på, hvordan en fremtidig Data Steward-uddannelse kan se ud.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdata management